قوانین فنی

اصول و مبانی صدور گواهینامه توسط فدراسیون بین‌المللی کامبت جوجوتسو (CJJIF)، سیستم رتبه بندی، ارتقاء و آزمون کمربند در کامبت جوجوتسو

مقررات عمومی – صدور گواهینامه و آزمون اعطای درجه در کامبت جوجوتسو توسط سازمان بین‌المللی کامبت جوجوتسو (CJJIF) از درجه استادی یعنی دان یک انجام می‌شود. صدور کلیه گواهینامه‌ها و برگزاری آزمون‌ها توسط کمیسیون اساتید انجام و توسط کمیته صدور گواهینامه CJJIF تصدیق می‌شود. صدور گواهینامه‌ها و برگزاری آزمون‌های اساتید بر اساس روش اجرایی مصوب (مورد تایید) بر اساس مبانی کامبت جوجوتسو انجام می‌شود که ماهیت و قابلیت کاربرد هنر مبارزه سنتی جنجگویان حرفه‌ای یعنی سامورایی‌ها را منعکس می‌سازد.

هدف سیستم صدور گواهینامه و آزمون CJJIF – ایجاد اصول و مبانی یکپارچه و متحدالشکل در خصوص صلاحیت اساتید کامبت جوجوتسو بر مبنای سطح حرفه‌ای آنها، انطباق سطح فناوری آنها با استانداردهای بالای CJJIF  به منظور تصدیق شایستگی‌های حرفه‌ای آنها در خصوص آموزش کامبت جوجوتسو به شاگردان و توسعه کامبت جوجوتسودر مناطق مختلف و بطور کلی در سرتاسر جهان.

ترتیب ارتقاء اساتید به درجه استادی بالاتر –  ارتقاء استاد با اعطای درجه استادی بالاتر به وی با درخواست کتبی از سوی فدراسیون ملی یا آموزشگاه/باشگاه یا از سوی گروه اساتید انجام می‌شود که از قابلیت ارائه توصیه برای استاد موردنظر، به نشانی کمیته آموزش و صدور گواهینامه CJJIF  برخوردار باشد. درخواست مذکور به یک روش مناسب ثبت شده و برای بررسی و صدور حکم توسط CJJIF  ارائه می‌شود و در صورت اتخاذ یک تصمیم مثبت، زمان و مکان صدور گواهینامه یا آزمون برای استاد مربوطه تعیین و اعلام می‌گردد. استاد مربوطه از طریق دفتر رسمی  CJJIF   از تایید درجه استادی خود مطلع می‌گردد.

کمیته صدور گواهینامه –یک گروه مشترک متشکل از اساتید عملیاتی (کاری) کامبت جوجوتسو که در زمان صدور گواهینامه حضور فیزیکی دارند – مراجع امضاء شده اساتید کامبت جوجوتسو با تایید گواهینامه استادی در خصوص درجات عالی.

مبانی صدور گواهینامه یا گواهینامه‌ها توسط CJJIF – صدور گواهینامه یا برگزاری آزمون بر اساس مبانی ذیل انجام می‌شود:

 • ارائه تکنیک‌های کامبت جوجوتسو
 • ارائه توانایی‌های پیچیده فردی
 • توانایی انجام مبارزات متعدد طبق قوانین کامبت جوجوتسو در سه بخش اصلی (کمیته، رندوری، و نه وازا)
 • اثبات عدم آسیب پذیری و کنترل خود در یک فرایند دفاع شخصی در مقابل حریفان متعدد
 • توانایی مبارزه با حریفان متعدد و هم سطح
 • برخورداری از مبانی نظری و فلسفه کامبت جوجوتسو، بهبود و توسعه سیستم‌ها
 • سابقه آموزش کامبت جوجوتسو
 • موفقیت‌های ورزشی در مسابقات رسمی کامبت جوجوتسو
 • کسب دستاوردهایی به عنوان مربی
 • کسب دستاوردهایی به عنوان مربی – مشاور در بخش‌های ویژه، ارتش و پلیس
 • کسب دستاوردهایی به عنوان داور در مسابقات کامبت جوجوتسو
 • کسب دستاوردهایی به عنوان برگزارکننده سمینارها، تورنمنت‌ها و مسابقات کامبت جوجوتسو و توسعه و گسترش کامبت جوجوتسو در سرتاسر جهان
 • کسب دستاوردهایی در انجام پژوهش‌های علمی و ارائه آثار علمی (کتاب، مقالات، طرح، رساله، و مواردی از این قبیل) در رابطه با کامبت جوجوتسوشامل موضوعات علمی، سیستم‌های آماده سازی شاگردان، ورزشکاران و مبارزان، کسب دانش و تجربه در زمینه تئوری کامبت جوجوتسو.

لازم به ذکر است که در خصوص صدور گواهینامه / برگزاری آزمون برای دان‌های 1 تا 4، ارزش اولیه برای بخش عملی در نظر گرفته می‌شود که عبارت است از ارائه توانایی‌های فنی، توانایی مبارزه، نشان دادن قابلیت و کیفیت دفاع شخصی و دستاوردهای ورزشی

در رابطه با صدور گواهینامه / آزمون برای دان‌های 5 تا 8، ارزش اولیه برای دستاوردهای فرد در توسعه کامبت جوجوتسو در منطقه، آموزش شاگردان و امور قضایی، موفقیت‌های ورزشی شاگردان استاد مربوطه، استمرار و توسعه سنت‌های کامبت جوجوتسو، و سازماندهی کار درنظر گرفته می‌شود.

در رابطه با صدور گواهینامه / آزمون برای دان‌های 9 تا 10، ارزش اولیه برای موفقیت در توسعه کامبت جوجوتسو در یک مقیاس جهانی، تشکیل و توسعه مبانی مفهومی کامبت جوجوتسو، غنی سازی و تشکیل سیستم‌های جدید آماده سازی، تصمیمات فنی، سبک‌های جدید و آموزشگاه‌ها و مبانی فلسفی و همچنین تصدیق دستاوردهای استاد مربوطه در جامعه جهانی هنرهای رزمی در نظر گرفته می‌شود..

 

روش صدور گواهینامه / برگزاری آزمون‌های CJJIF

گواهینامه‌های درجه‌های استادی مطابق با موارد ذیل صادر می‌شوند:

 1. برآورد مدت زمان آموزش کامبت جوجوتسو– بر مبنای گواهینامه‌های کمیته CJJIF برای درجه قبلی
 2. ارائه تکنیک‌های کامبت جوجوتسو – نشان دادن توانایی‌های فنی روی حریف تمرینی به ترتیب ذیل:
 • تکنیک‌های ( تجهیزات فنی) حمله
 • محافظت از خود در مقابل گرفتن‌ها
 • محافظت از خود در مقابل حمله با ضربه
 • محافظت از خود در مقابل حملات مسلحانه (با چاقو، چوب، طناب، سلاح گرم)

موثر بودن اجرای (عملکرد) تکنیک‌ها، پویایی (تغییرات)، کنترل حریف، حفظ تعادل، سلامت، امتیاز محسوب می‌شود.

 1. نشان دادن پیچیدگی‌ها و توانایی‌های فردی – این بخش شامل نشان دادن تکنیک‌های منحصربفرد و کارایی آنها در تماس محدود اما واقعی با حریف می‌باشد. جهانی بودن و کارایی استفاده از توانایی‌های پیچیده فردی که توسط مبارزان در حملات مختلف استفاده می‌شود امتیاز مثبت به شمار می‌رود.
 2. نشان دادن تکنیک‌های (تجهیزات فنی) دفاع شخصی در مقابل چند حریف – چهار حریف در چهار طرف که به صورت سریالی اما به ترتیب مختلف و با دستور داور با یک ریتم هماهنگ حمله می‌کنند. یک فاصله حتی الامکان کوتاه بین حمله‌ها وجود دارد. چهار نوع حمله به مدت دو دقیقه انجام می‌شود: 1) حمله با چاقو، 2) حمله با چوب، 3) حمله شوک آور و 4) حمله با گرفتن برای خفه کردن، پرتاب کردن و کنترل دردناک.

نحوه استفاده از تکنیک‌ها در شرایط فشار مضاعف، حداقل میزان زمان و حرکات مداوم، گریختن از یک خط حمله و عدم آسیب پذیری امتیاز مثبت به شمار می‌رود. ارزیابی بر روی سیستم توپی انجام می‌شود و در صورت خطا کردن، امتیاز کسر می‌شود. از دست دادن 15 امتیاز از 100 امتیاز پیشبینی می‌شود.

 1. مبارزه کردن – مبارزات متعدد با حریفان مختلف با توانایی‌های یکسان در سه بخش کمیته – مبارزه آزاد با دستکش‌های رزمی طبق قوانین رسمی کامبت جوجوتسو. رندوری – مبارزه بدون دستکش، با محدودیت ضربه زدن با دست به سر. نه وازا – مبارزه گروهی. مدت زمان هر مبارزه دو دقیقه است. توانایی مبارزه در وضعیت خستگی کامل امتیاز مثبت به شمار می‌رود. تعداد مبارزات برای درجات استادی 10 تا 20 مبارزه در هر بخش است.
 2. مبارزه کردن با حریفان متعدد – 1 تا 2 مبارزه با 3 تا 5 حریف در طول سه تا 5 دقیقه. حفظ قابلیت مبارزه امتیاز مثبت به شمار می‌رود.
 3. دستاوردهای ورزشی – عملکرد موفق در مبارزات رسمی با توجه به سطح مسابقات، تعداد شرکت کنندگان و توانایی‌های ورزشکاران امتیاز مثبت به شمار می‌رود.
 4. دستاوردها به عنوان مربی – تعداد و سطح کیفی شاگردان آماده استاد مربوطه، دستاوردهای آنها در ورزش، ایجاد گروه‌ها و شعبه‌های آموزشی توسط استاد در مناطق دیگر امتیاز مثبت محسوب می‌گردد.
 5. دستاوردها به عنوان مربی – مشاور بخش‌های ویژه، بخش‌های نظامی و ادارات پلیس – توصیه‌ها و ارزیابی‌های دریافت شده از بخش‌های نظامی ، ادارات پلیس و CNUE امتیاز مثبت به شمار می‌رود.

بخش‌ها و شرکت‌های بیمه که کارکنان آنها توسط آموزش‌های منظم آمادگی می‌بیند و از دانش وی درخصوص کامبت جوجوتسو در کار حرفه‌ای خود بهرمند می‌گردند.

 1. دستاوردها به عنوان داور در رقابت‌های کامبت جوجوتسو امتیاز مثبت به شمار می‌رود. مشارکت منظم و فعال استاد به عنوان قاضی مسابقات، داور یا داور کمکی در مسابقات رسمی CJJIF . استاد برای اینکه بتواند قاضی مسابقات رسمی باشد، نباید کمتر از دان هفت داشته باشد، برای داور بودن حداقل باید دان سه داشته باشد و داوران کمکی حداقل باید دان یک داشته باشند.
 2. موفقیت در توسعه کامبت جوجوتسو در جهان – کار استاد در محبوب و معروف سازی کامبت جوجوتسو در جهان، گشایش مراکز جدید کامبت جوجوتسو در مناطق مختلف، کارهای آموزشی، برگزاری سمینارها و کلاس‌های آموزشی توسط استاد، کیفیت سمینارهای برگزار شده، سازماندهی و برگزاری مسابقات و اردوهای آموزشی امتیاز مثبت محسوب می‌گردد. کارهای علمی و توسعه تکنیک‌های آموزش و تکنیک‌های آماده سازی ورزشکاران، مبارزان، اساتید کامبت جوجوتسو. ارزیابی بر اساس مدارک ارائه شده به کمیته صدور گواهینامه CJIIF و بر اساس تصدیق شایستگی‌ها و توصیه‌های سایر اساتید بالارتبه کامبت جوجوتسو انجام می‌شود.

 

برنامه‌های صدور گواهینامه برای درجه‌های استادی:

 • دان 1

سابقه آموزش – حداقل 7 سال

مدت زمانی که باید از گواهینامه قبلی یعنی کیو 1 گذشته باشد – حداقل 2 سال

ارائه تکنیک‌های (تجهیزات فنی) کامبت جوجوتسو در هر بخش

انجام مبارزه : 10 مبارزه با دستکش، 10 مبارزه در قفس با ضربه بر حریف، 10 مبارزه در یک ارکستر  /  orchestra، در مجموع 30 مبارزه. مبارزه با 3 حریف در 5 دقیقه

ارائه تکنیک‌های (تجهیزات فنی) دفاع شخصی در مقابل 4 حریف

ارائه توانایی‌های پیچیده فردی

موفقیت‌های ورزشی در مسابقات رسمی امتیاز محسوب می‌گردد.

آشنایی با اصول و مبانی نظری کامبت جوجوتسو، فلسفه‌های بودو (Budo) امتیاز محسوب می‌گردد.

کمیسیون – 2  استاد کامبت جوجوتسو که نباید کمتر از دان 3 داشته باشند. رئیس کمیسیون نباید کمتر از دان 5 داشته باشد.

 • دان 2

سابقه آموزش – حداقل 10 سال

مدت زمانی که باید از گواهینامه قبلی یعنی دان 1 گذشته باشد – حداقل 2 سال

ارائه تکنیک‌های (تجهیزات فنی) کامبت جوجوتسو در هر بخش

انجام مبارزه : 10 مبارزه با دستکش، 10 مبارزه در قفس با ضربه بر حریف، 10 مبارزه در یک orchestra، در مجموع 30 مبارزه. مبارزه با 4 حریف در 5 دقیقه

ارائه تکنیک‌های (تجهیزات فنی) دفاع شخصی در مقابل 4 حریف

ارائه توانایی‌های پیچیده فردی

موفقیت‌های ورزشی در مسابقات رسمی امتیاز محسوب می‌گردد.

موفقیت و دستاوردهایی به عنوان مربی

کمیسیون – 2  استاد کامبت جوجوتسو که نباید کمتر از دان 3 داشته باشند. رئیس کمیسیون نباید کمتر از دان 5 داشته باشد.

 • دان 3

سابقه آموزش – حداقل 13 سال

مدت زمانی که باید از گواهینامه قبلی یعنی دان 2 گذشته باشد – حداقل 3 سال

انجام مبارزه : 10 مبارزه با دستکش، 10 مبارزه در قفس با ضربه بر حریف، 10 مبارزه در یک orchestra، در مجموع 30 مبارزه.

مبارزه با 5 حریف در 5 دقیقه

ارائه تکنیک‌های دفاع شخصی در مقابل 4 حریف

ارائه توانایی‌های پیچیده فردی

موفقیت‌های ورزشی در مسابقات رسمی امتیاز محسوب می‌گردد.

موفقیت و دستاوردهایی به عنوان مربی. مدیریت شعبه آموزشگاهی یا تشکیل گروهی از شاگردان

فعالیت به عنوان داور کمکی در تورنمنت‌های مختلف رسمی CJIFF امتیاز محسوب می‌گردد.

سازماندهی اقدامات، سمینارها و تورنمنت‌های CJIFF، افتتاح شعبه‌های آموزشی و محبوب سازی جوجوتسو، نگارش متون، مقالات/ کتب، فراهم ساختن موارد نظری در رابطه با کامبت جوجوتسو و تکنیک‌های آماده سازی یک امتیاز محسوب می‌گردد.

کمیسیون – 2  استاد کامبت جوجوتسو که نباید کمتر از دان 4 داشته باشند. رئیس کمیسیون نباید کمتر از دان 6 داشته باشد.

 • دان 4

سابقه آموزش – حداقل 16 سال

مدت زمانی که باید از گواهینامه قبلی یعنی دان 3 گذشته باشد – حداقل 3 سال

ارائه تکنیک‌های دفاع شخصی در مقابل 4 حریف

مبارزه با 5 حریف در 5 دقیقه ، 3 حریف مسلح – 3 دقیقه

ارائه توانایی‌های پیچیده فردی

موفقیت و دستاوردهایی به عنوان مربی. مدیریت شعبه آموزشگاهی یا تشکیل گروهی از شاگردان

توصیه‌های دریافتی از بخش‌های ویژه، نظامی، امنیتی و غیره که توسط استاد مربوطه آموزش دیده اند، درباره کارایی وی امتیاز محسوب می‌گردد.

حداقل 3 سال فعالیت به عنوان داور  و داور کنار در تورنمنت‌های مختلف رسمی CJIFF امتیاز محسوب می‌گردد.

برگزاری سمینارهای رسمی و اردوهای آموزشی، کلاس‌های استادی با نتایج حاصله از استعلام از شرکت کنندگان سمینارهای مذکور و کارشناسان کامبت جوجوتسو امتیاز مثبت محسوب می‌گردد.

سازماندهی اقدامات، سمینارها و تورنمنت‌های CJIFF، افتتاح شعبه‌های آموزشی و محبوب سازی جوجوتسو، نگارش متون، مقالات/ کتب، فراهم ساختن موارد نظری در رابطه با کامبت جوجوتسو و تکنیک‌های آماده سازی یک امتیاز محسوب می‌گردد.

کمیسیون – 2  استاد کامبت جوجوتسو که نباید کمتر از دان 5 داشته باشند. رئیس کمیسیون نباید کمتر از دان 7 داشته باشد.

 • دان 5

سابقه آموزش – حداقل 20 سال

مدت زمانی که باید از گواهینامه قبلی یعنی دان 4 گذشته باشد – حداقل 4 سال

ارائه تکنیک‌های دفاع شخصی در مقابل 4 حریف

ارائه توانایی‌های پیچیده فردی

موفقیت و دستاوردهایی به عنوان مربی. مدیریت شعبه آموزشگاهی، افتتاح یک شعبه جدید، یا تشکیل گروهی از شاگردان کلاس استادی

توصیه‌های دریافتی از بخش‌های ویژه، نظامی، امنیتی و غیره که توسط استاد مربوطه آموزش دیده اند، درباره کارایی وی امتیاز محسوب می‌گردد.

فعالیت به عنوان داور  و داور کنار در تورنمنت‌های مختلف رسمی CJIFF امتیاز محسوب می‌گردد.

برگزاری سمینارهای رسمی و اردوهای آموزشی، کلاس‌های استادی با نتایج حاصله از استعلام از شرکت کنندگان سمینارهای مذکور و کارشناسان کامبت جوجوتسو امتیاز مثبت محسوب می‌گردد.

سازماندهی اقدامات، سمینارها و تورنمنت‌های CJIFF، افتتاح شعبه‌های آموزشی و محبوب سازی جوجوتسو، نگارش متون، مقالات/ کتب، فراهم ساختن موارد نظری در رابطه با کامبت جوجوتسو و تکنیک‌های آماده سازی یک امتیاز محسوب می‌گردد.

کمیسیون – 2  استاد کامبت جوجوتسو که نباید کمتر از دان 7 داشته باشند. رئیس کمیسیون نباید کمتر از دان 7 داشته باشد.

 • دان 6

سابقه آموزش – حداقل 24 سال

مدت زمانی که باید از گواهینامه قبلی یعنی دان 5 گذشته باشد – حداقل 4 سال

ارائه توانایی‌های پیچیده فردی

موفقیت و دستاوردهایی به عنوان مربی. مدیریت شعبه آموزشگاهی، افتتاح یک شعبه جدید، یا تشکیل گروهی از شاگردان کلاس استادی

توصیه‌های دریافتی از بخش‌های ویژه، نظامی، امنیتی و غیره که توسط استاد مربوطه آموزش دیده اند، درباره کارایی وی امتیاز محسوب می‌گردد.

فعالیت به عنوان داور  و داور کنار در تورنمنت‌های مختلف رسمی CJIFF امتیاز محسوب می‌گردد.

برگزاری سمینارهای رسمی و اردوهای آموزشی، کلاس‌های استادی با نتایج حاصله از استعلام از شرکت کنندگان سمینارهای مذکور و کارشناسان کامبت جوجوتسو امتیاز مثبت محسوب می‌گردد.

سازماندهی اقدامات، سمینارها و تورنمنت‌های CJIFF، افتتاح شعبه‌های آموزشی و محبوب سازی جوجوتسو، نگارش متون، مقالات/ کتب، فراهم ساختن موارد نظری در رابطه با کامبت جوجوتسو و تکنیک‌های آماده سازی یک امتیاز محسوب می‌گردد.

کمیسیون – 2  استاد کامبت جوجوتسو که نباید کمتر از دان 7 داشته باشند. رئیس کمیسیون نباید کمتر از دان 8 داشته باشد. امضاء 2 استاد کامبت جوجیستو که نباید کمتر از دان 7 داشته باشند الزامی است.

 • دان 7

سابقه آموزش – حداقل 28 سال

مدت زمانی که باید از گواهینامه قبلی یعنی دان 6 گذشته باشد – حداقل 4 سال

ارائه توانایی‌های پیچیده فردی

موفقیت و دستاوردهایی به عنوان مربی. مدیریت آموزشگاه / فدراسیون، افتتاح شعبه در یک منطقه جدید، افتتاح یک شعبه جدید آموزشگاهی، یا تشکیل گروهی از شاگردان کلاس استادی

توصیه‌های دریافتی از بخش‌های ویژه، نظامی، امنیتی و غیره که توسط استاد مربوطه آموزش دیده اند، درباره کارایی وی امتیاز محسوب می‌گردد.

فعالیت به عنوان داور در تورنمنت‌های مختلف رسمی CJIFF امتیاز محسوب می‌گردد.

برگزاری سمینارهای رسمی و اردوهای آموزشی، کلاس‌های استادی با نتایج حاصله از استعلام از شرکت کنندگان سمینارهای مذکور و کارشناسان کامبت جوجوتسو امتیاز مثبت محسوب می‌گردد.

سازماندهی اقدامات، سمینارها و تورنمنت‌های CJIFF، افتتاح شعبه‌های آموزشی و محبوب سازی جوجوتسو، نگارش متون، مقالات/ کتب، فراهم ساختن موارد نظری در رابطه با کامبت جوجوتسو و تکنیک‌های آماده سازی یک امتیاز محسوب می‌گردد.

کمیسیون – 2  استاد کامبت جوجوتسو که نباید کمتر از دان 8 داشته باشند. رئیس کمیسیون نباید کمتر از دان 9 داشته باشد. توصیه 2 استاد کامبت جوجیستو که نباید کمتر از دان 8 داشته باشند الزامی است.

 • دان 8

سابقه آموزش – حداقل 33 سال

مدت زمانی که باید از گواهینامه قبلی یعنی دان 7 گذشته باشد – حداقل 5 سال

ارائه توانایی‌های پیچیده فردی

ارائه مشخصه‌های متمایز و مبانی مفهومی سبک / آموزشگاه‌ها، توانایی فنی، توسعه تالیفات مربوط به فوت و فن. ارائه استدلال درباره تکنیک‌های آموزش نظری و متدهای آماده سازی ورزشکاران و مبارزان

موفقیت و دستاوردهایی به عنوان مربی. مدیریت آموزشگاه / فدراسیون، افتتاح شعبه در یک منطقه جدید، افتتاح یک شعبه جدید آموزشگاهی، یا تشکیل گروهی از شاگردان کلاس استادی

توصیه‌های دریافتی از بخش‌های ویژه، نظامی، امنیتی و غیره که توسط استاد مربوطه آموزش دیده اند، درباره کارایی وی امتیاز محسوب می‌گردد.

فعالیت به عنوان قاضی و داور  در تورنمنت‌های مختلف رسمی CJIFF امتیاز محسوب می‌گردد.

برگزاری سمینارهای رسمی و اردوهای آموزشی، کلاس‌های استادی امتیاز مثبت محسوب می‌گردد.

سازماندهی اقدامات، سمینارها و تورنمنت‌های CJIFF، افتتاح شعبه‌های آموزشی و محبوب سازی جوجوتسو، نگارش متون، مقالات/ کتب، فراهم ساختن موارد نظری در رابطه با کامبت جوجوتسو و تکنیک‌های آماده سازی یک امتیاز محسوب می‌گردد.

برخورداری از اختیارات و قدرت استاد در یک سطح منطقه‌ای، کمک به توسعه ورزش‌های گروهی و بهداشت جامعه، محبوب سازی هنرهای رزمی در منطقه، بهبود و توسعه سیستم‌ها، توسعه فلسفه شرق در منطقه امتیاز مثبت محسوب می‌گردد.

کمیسیون – 2  استاد کامبت جوجوتسو که نباید کمتر از دان 9 داشته باشند. رئیس کمیسیون نباید کمتر از دان 10 داشته باشد. توصیه 2 استاد کامبت جوجیستو که نباید کمتر از دان 8 داشته باشند الزامی است.

 • دان 9

سابقه آموزش – حداقل 40 سال

مدت زمانی که باید از گواهینامه قبلی یعنی دان 8 گذشته باشد – حداقل 7 سال

ارائه مشخصه‌های متمایز و مبانی مفهومی سبک / آموزشگاه‌ها، توانایی فنی، توسعه تالیفات مربوط به فوت و فن. ارائه استدلال درباره تکنیک‌های آموزش نظری و متدهای آماده سازی ورزشکاران و مبارزان

موفقیت و دستاوردهایی به عنوان مربی- آموزش اساتید از دان 5 به بالا، مدیریت آموزشگاه / فدراسیون، سازمان منطقه‌ای یا عضویت در هیئت مدیره فدراسیون بین‌المللی مورد تایید، افتتاح شعبه در یک منطقه جدید، ایجاد یک سبک جدید، برگزاری کلاس‌های استادی

برخورداری از اختیارات و قدرت استاد در یک سطح جهانی، کمک به توسعه ورزش‌های گروهی و بهداشت جامعه، محبوب سازی هنرهای رزمی، بهبود و توسعه سیستم‌ها، و توسعه فلسفه شرق در جهان امتیاز مثبت محسوب می‌گردد.

کمیسیون – 3  استاد کامبت جوجوتسو دارای دان 10. توصیه 3 استاد کامبت جوجیستو که نباید کمتر از دان 9 داشته باشند الزامی است.

 • دان 10

در شرایط غیرمعمول:

استاد، وارث بلاواسطه و رئیس مدرسه سنتی کامبت جوجوتسو می‌باشد. با رای هیئت مدیره، استاد، به عنوان رئیس سازمان بزرگ بین‌المللی انتخاب می‌شود و سهم بزرگی در توسعه هنرهای رزمی در جهان دارد و به استاد بزرگ اساتید تبدیل می‌شود.

کمیسیون – 3  استاد کامبت جوجوتسو دارای دان 10. توصیه 3 استاد کامبت جوجیستو که نباید کمتر از دان 10 داشته باشند الزامی است.

 

قوانین مسابقه کامبت جوجوتسو در بخش “درگیری نزدیک”

 • بخش 1. مشخصات و روش‌های برگزاری تورنمنت

ماده 1. مشخصات تورنمنت

 1. تورنمنت می‌تواند به روش‌های ذیل برگزار شود:

“انفرادی”

“تیمی”

“انفرادی – تیمی”

 1. مشخصات تورنمنت بر اساس قوانین و مقررات برگزاری تورنمنت برای هر مورد مجزا تعیین می‌گردد.
 2. در یک تورنمنت انفرادی، تنها نتایج و مقام انفرادی شرکت کنندگان با توجه به رده وزنی آنها تعیین می‌گردد.
 3. در یک تورنمنت تیمی، تیم‌ها با یکدیگر مسابقه می‌دهند که نتایج آنها به جایگاه و مقام تیم منجر می‌شود.
 4. در یک تورنمنت انفرادی – تیمی، رتبه‌های انفرادی شرکت کنندگان تعیین کننده هستند، و رتبه تیمی نیز بر اساس نتایج انفرادی شرکت کنندگان بر اساس مقررات تورنمنت تعیین می‌گردد.

ماده 2. سیستم‌ها و روش‌های برگزاری تورنمنت

 1. در طول برگزاری تورنمنت، بازیکنان در یک گروه مبارزه می‌کنند (یک سیستم بدون زیرگروه)، یا از طریق سیدبندی، در زیرگروه‌های مختلف تقسیم بندی می‌شوند (یک سیستم دارای زیرگروه). در روش دوم انتخاب بهترین ورزشکار برای صعود به مرحله بعد تورنمنت و بدترین ورزشکار برای حذف از تورنمنت تعیین می‌شود و تورنمنت‌ها به بخش‌های مقدماتی و نهایی تقسیم می‌شوند.
 2. تورنمنت را می توان به یکی از روش‌های ذیل برگزار نمود:
 • سیستم المپیکی (تا نخستین شکست)،
 • سیستم دوره‌ای (کلیه شرکت کنندگان با یکدیگر مبارزه می‌کنند)،
 • اوت شدن بعد از دو شکست.
 • سیستم دوره‌ای با زیرگروه. در صورتی که ورزشکاران زیادی در یک گروه وزنی خاصی در یک تورنمنت شرکت کنند، می‌توان شرکت کنندگان را به دو زیرگروه تقسیم کرد، مشروط بر اینکه ورزشکاران قوی‌تر در زیرگروه‌های مختلف سیدبندی شوند. در این صورت، برای تعیین جایگاه افراد، مسابقات نیمه نهایی و نهایی برگزار خواهد شد. از هر زیرگروه، دو ورزشکاری که مقام اول و دوم را کسب نموده‌اند به مرحله بعد صعود خواهند کرد. شرکت کننده زیر گروه اول که مقام اول را کسب کرده است با شرکت کننده‌ای که مقام دوم را در زیرگروه دوم کسب کرده است مبارزه خواهد کرد. برندگان مرحله نیمه نهایی برای کسب جایگاه نخست و دوم باید در فینال با یکدیگر مبارزه کنند، و بازندگان مرحله نیمه نهایی نیز برای کسب جایگاه سوم با یکدیگر مبارزه خواهند کرد. در مرحله مقدماتی تورنمنت، شرکت کنندگان باید به صورت دوره‌ای و در بخش نهایی – به روش سیستم المپیکی با یکدیگر مبارزه کنند. در صورتی که شرکت کنندگان یک زیرگروه به مرحله فینال برسند، نتیجه مبارزه قبلی آنها درنظر گرفته خواهد شد. شرکت کنندگانی که از صعود به مرحله نهایی یا نیمه نهایی بازمی‌مانند، دیگر مبارزه‌ای انجام نخواهند داد.
 1. نحوه برگزاری مسابقات بین شرکت کنندگان (تیم‌ها) از طریق سیدبندی، سیستم انتخابی و روش برگزاری تورنمنت تعیین می‌شود.
 2. سیستم و روش برگزاری بخش‌های مقدماتی و نهایی یک تورنمنت در طول سیدبندی انتخاب می‌شود (البته اگر بر اساس مقررات تورنمنت تعیین نشده باشد).
 • بخش 2.  شرکت کنندگان در تورنمنت

ماده 3. رده‌های سنی شرکت کنندگان

شرکت کنندگان تورنمنت به رده‌های سنی ذیل تقسیم می‌شوند:

رده‌های سنی

رده سنی سن
نونهالان 8 تا 11 سال
نوجوانان 12 تا 15 سال
جوانان 16 تا 17 سال
بزرگسالان 18 سال به بالا

 

ماده 4. شرکت کنندگان در رده‌های وزنی ذیل تقسیم بندی می‌شوند:

نونهالان 8 تا 9 سال نونهالان 9 تا 11 سال نوجوانان 12 تا 13 سال نوجوانان / دختران 14 تا 15 سال
25 کیلوگرم 30 کیلوگرم 40 کیلوگرم 50 / 42 کیلوگرم
30 کیلوگرم 35 کیلوگرم 45 کیلوگرم 55 / 47 کیلوگرم
35 کیلوگرم 40 کیلوگرم 50 کیلوگرم 60 / 53 کیلوگرم
40 کیلوگرم 45 کیلوگرم 55 کیلوگرم 65 / 58 کیلوگرم
45 کیلوگرم 50 کیلوگرم 60 کیلوگرم 70 / 64 کیلوگرم
بیش از 45 کیلوگرم 55 کیلوگرم 65 کیلوگرم 75 / 70 کیلوگرم
  بیش از 55 کیلوگرم بیش از 65 کیلوگرم بیش از 75 / 70 کیلوگرم

 

جوانان / دختران 16 تا 17 سال زنان مردان بزرگسال
55 / 47 کیلوگرم 50 کیلوگرم 57 کیلوگرم
60 / 53 کیلوگرم 56 کیلوگرم 63 کیلوگرم
65 / 59 کیلوگرم 62 کیلوگرم 70 کیلوگرم
70 / 65 کیلوگرم 68 کیلوگرم 77 کیلوگرم
75 / 71 کیلوگرم 74 کیلوگرم 85 کیلوگرم
80 / 77 کیلوگرم 80 کیلوگرم 92 کیلوگرم
بیش از  80 / 77 کیلوگرم بیش از 80 کیلوگرم بیش از 92 کیلوگرم

ماده 5. پذیرش شرکت کنندگان

 1. شرایط پذیرش شرکت کنندگان، مشخصات ورزشی، صلاحیت و سن آنها و همچنین فهرست مدارک مورد استفاده برای کمیته ارزیابی تعیین صلاحیت طبق مقررات تورنمنت پیشبینی می‌شوند.
 2. درخواست سازمان‌ها برای اعزام اعضای خود جهت شرکت در تورنمنت باید به صورت کتبی از طریق یک فرم از پیش تعیین شده همراه با مهر و امضای رئیس سازمان، مربی و پزشک در رابطه با سطح آمادگی شرکت کننده مربوطه مطرح گردد.
 3. ضرب‌الاجل ارسال فرم درخواست بر اساس مقررات تورنمنت تعیین می‌شود. درخواست نهایی برای شرکت در مسابقات باید قبل از آغاز وزن کشی، توسط نماینده یک تیم به کمیته تایید کننده ارائه شود. پذیرش شرکت کنندگان توسط کمیته ارزیابی تعیین صلاحیت متشکل از نماینده طرف سازمان‌دهنده، سرداور یا جانشین وی، دبیرکل و اعضای کمیته انجام می‌شود که انطباق درخواست‌ها و مدارک شرکت کنندگان را با الزامات مقررات تورنمنت بررسی می‌کنند. مسئولیت پذیرش شرکت کنندگان در شرایط بحث برانگیز، بر عهده نماینده طرف برگزارکننده است. برگزارکنندگان رویداد ورزشی و همچنین پرسنل سازمانی که مسابقه منطقه‌ای (کشوری) را برگزار می‌کنند، هیچگونه مسئولیت قانونی یا پزشکی در قبال آسیب دیدگی‌ها یا حوادثی که ممکن است در طول مسابقات رخ بدهد نخواهند داشت، بااینحال موظف به تضمین حضور تیم‌های پزشکی در مسابقات هستند. کلیه شرکت کنندگان باید در مقابل حوادث و آسیب دیدگی‌ها بیمه شوند.
 • بخش 3. مقررات عمومی

مبارزه روی تاتامی با ابعاد حداقل 6×6 انجام می‌شود. قبل از مبارزه، مبارزان در قسمتی که برای ایستادن در مرکز تشک مشخص شده است، به فاصله 1 متری از یکدیگر می‌ایستند. کلیه تیم‌ها به مبارزات فول کنتاکت (درگیری کامل / فول کنتاکت) شباهت دارند. مبارزه با گرفتن بالای برگردان یقه و آستین ژاکت (گی gi) توسط هر دو مبارز آغاز می‌شود و پس از توقف مبارزه، مبارزان برای شروع مجدد باید میله‌های قفس را بگیرند. مدت زمان مبارزه 2 دقیقه است. در صورت کسب نتیجه مساوی، یک زمان اضافی حداقل 3 دقیقه‌ای درنظر گرفته می‌شود که با اولین اقدام فعال یکی از مبارزان، مبارزه به اتمام می‌رسد.

 

ماده 6. اقدامات مجاز و غیرمجاز

انجام حرکت ذیل در مسابقه مجاز است:

 • هرگونه پرتاب کردن مجاز؛
 • در موقعیت ایستاده، ضربه زدن و ضربه با زانو به بدن و در امتداد لگن در هنگام گرفتن؛
 • در موقعیت درازکش، ضربه با زانو و آرنج به بدن و در امتداد دست یا پا؛
 • انجام تکنیک‌های دردناک روی دست‌ها (کتف‌ها، مفاصل آرنج) و روی پاها (تاندون آشیل، زانو و مفصل زان)؛
 • ترفندهای خفه کننده با کمک کیمونو و ساعد؛
 • شبیه سازی پایان بازی در موقعیت درازکش – با قفل کردن سر یا ستون فقرات حریف روی تشک، بدون تماس یا روی تشک چسبیده به سر یا قفسه سینه – حداقل 3 ضربه با انتقال وزن بدن.

حرکات و اقدامات غیرمجاز:

 • حمله با انگشتان به چشم، ضربه زدن به گلو، ستون فقرات و کشاله ران، ضربه به زانو و زیر زانو، ضربه زدن با مشت، پا، آرنج و زانو به سر؛
 • حمله کردن بدون گرفتن با یک دست از قبل؛
 • پرتاب کردن حریف با سر، پرتاب کردن حریف با گرفتن سر با هر دو دست (بدون گرفتن یک دست یا یونیفورم حریف)؛
 • گرفتن عامدانه دهان یا بینی حریف به گونه ای که مانع نفس کشیدن وی شود؛
 • خراشیدن، گاز گرفتن، نیشگون گرفتن؛
 • پیچاندن یا خم کردن گردن، ستون فقرات حریف به عقب؛
 • فشار دادن سر، بدن و گلوی حریف با آرنج و زانو؛
 • چنگ زدن، فشار دادن یا قرار دادن بازو یا پا روی کشاله ران و صورت (بین ابروها و دهان) حریف؛
 • چنگ زدن به انگشتان، مو، گوش‌ها؛
 • اهرم کردن زانو، خم کردن پا در زاویه خم شدن غیرطبیعی
 • انجام حرکات قفل کننده یا خفه کردن با یک حرکت تند و سریع
 • پیچیدن انتهای کمربند یا ژاکت دور هر قسمت از بدن حریف؛
 • تعمدانه خزیدن برای ترک محوطه مسابقه یا هل دادن حریف به بیرون از محوطه مسابقه؛
 • ضربه زدن به کشاله ران، کمر، پشت سر، ناحیه تناسلی و خم کردن مفاصل بر خلاف خهت خم کردن طبیعی؛
 • هل دادن و پرتاب کردن حریف با انگشتان، کف دست، لبه‌های کف دست، ضربه با دستکش باز، و ضربه زدن با سر به صورت؛
 • ضربه زدن به سر با یک چاقو یا آرنج از موقعیت “مبارزه در وضعیت “درازکش”؛
 • ضربه زدن در وضعیت درازکش؛

اقدامات ذیل نیز ممنوع هستند:

 • چنگ زدن به لبه یا روکش زمین مسابقه؛
 • بر هم زدن تعمدانه یونیفرم، بیرون آوردن یا پاره کردن هر قسمت از لباس، بستن کمربند یا مرتب کردن لباس بدون اجازه داور؛
 • گفتگوی مبارزان با یکدیگر.

 

ماده 7. قضاوت و ارزیابی نتایج

تیم داوری متشکل از افراد ذیل است: سرداور، داور، دو داور کنار، داور وقت نگهدار. مبارزه با دستور “فایت/ مبارزه” آغاز می‌شود و با دستور “توقف / Stop” متوقف می‌شود. برنده با نشان دادن دستان و تیم “پیروز” معرفی می‌شود.  مبارزان همراه با داور به طرف محل شروع مسابقه می‌روند و اگر مبارزه در وضعیت درازکش باشد، و هیچ اقدام فعال یا تغییر موقعیت برای بیش از 5 ثانیه انجام نشود، مبارزان باید به دستور داور در وضعیت ایستاده قرار بگیرند. هنگام پیاده کردن تکنیک‌های دردناک یا خفه کننده، 30 ثانیه برای انجام آنها در نظر گرفته می‌شود. در صورت منفعل بودن در مبارزه و انجام حرکات ممنوعه، به حریف‌ها اخطار داده خواهد شد. سه اخطار برای یک حریف منجر به باخت وی خواهد شد.

انجام حرکات ذیل در وقت اصلی و اضافی مسابقه، منجر به پیروزی خواهد شد:

 • انجام حرکات قفل کننده یا خفه کننده یا ضربه فنی؛
 • در صورت برتری فاحش یکی از مبارزان بر طرف دیگر؛
 • در صورت کناره گیری یا رد صلاحیت یکی از مبارزان؛
 • در صورت عدم امکان ادامه مسابقه (خودداری از ادامه، عدم حضور روی تشک، انصراف با تصمیم پزشک یا نماینده تیم)؛
 • شبیه سازی ضربه زدن به سر یا ستون قفرات بدون تماس، با کنترل کامل حریف روی زمین، درصورتی که حریف قادر به مخافظت از خود در مقابل ضربه‌های وارده نباشد.

تکنیک خفه کردن در صورتی تایید می‌شود که مبارزی که در حال خفه شدن است، علامت  تسلیم را نشان بدهد یا هشیاری خود را از دست بدهد.

حرکت قفل کننده در صورتی تایید می‌شود که یکی از ورزشکاران که پا یا بازوی او قفل شده است، علامت تسلیم را نشان بدهد.

علامت تسلیم با دو بار زدن دست یا پا به زمین مسابقه یا بدن حریف نشان داده می‌شود. هرگونه فریاد حریفی که تکنیک دردناک یا خفه کننده روی او اعمال شده است، نیز به عنوان علامت تسلیم در نظر گرفته می‌شود.

ضربه فنی در صورتی تایید می‌شود که یکی از حریفان به دلیل یک ضربه، پرتاب کردن یا اعمال سایر تکنیک‌ها در وضعیتی قرار بگیرد که به مدت 5 ثانیه قادر به ادامه مسابقه نباشد.

ضربه موثر مجدد در صورتی تایید می‌شود که یکی از حریفان در نتیجه ضربه خوردن، پرتاب شدن یا سایر تکنیک‌های فنی وارده به مدت 3 ثانیه قادر به ادامه مسابقه نباشد.

برتری فاحش – اگر در طول مبارزه، یکی از حریفان علائم از دست دادن تمایل برای ادامه مبارزه را از خود نشان دهد یا به مدت 5 ثانیه حملات یک جانبه و بدون دریافت پاسخ وارد شود، بنابراین مبارزه متوقف شده و حریفی که برتری فاحش داشته پیروز اعلام خواهد شد.

شبیه سازی حمله – در صورتی که در طول مبارزه، یکی از مبارزان، حریف خود را در وضعیت قفل نگه دارد که در نتیجه این قفل شدن قادر به محافظت از ارگان‌های حیاتی و تغییر موقعیت بدن خود نباشد، و سه بار به سر یا ستون فقرات (یا نزدیک به تشک) دست‌ها، آرنج‌ها یا زانوها ضربه بزند؛ این شبیه سازی به عنوان پیروزی مطلق در نظر گرفته می‌شود، حمله به ستون فقرات یا زانوها و آرنج‌ها به سر – منجر به رد صلاحیت می‌شود. اگر طرف دیگر به صورت فعال با پاها یا دستان، نیم تنه یا لگن حریفی که در حال ضربه زدن است را قفل کند و مرکز ثقل او شکسته شود و روی طرفی که از خود محافظت می‌کند تاثیر نگذارد، شبیه سازی ارزشی ندارد. اگر مرکز ثقل حریفی که در حال حمله است به سمت سر حریف حرکت کند و روی حریف تاثیر بگذارد، و به قفل شدن پا یا دست‌ها منجر ‌شود و حمله کننده نتواند یک اقدام محافظتی فعال انجام دهد – شبیه سازی افت در نظر گرفته می‌شود.

رد صلاحیت یا بازنده شدن در مسابقه –پس از سه بار اخطار به یکی از حریفان به دلیل انجام اعمال ممنوعه یا خروج از تاتامی صورت می‌گیرد. پس از انجام یک اقدام ممنوعه که منجر به آسیب دیدن حریف شود. درصورتی که یکی از مبارزان در خارج از زمین به حریف خود ضربه بزند، یا او را پرتاب کند یا به او حمله کند، یک اخطار برای وی در نظر گرفته می‌شود. ضربه زدن در خارج از زمین با هر دو دست مجازت نمی‌شود.

 

پیروزی تا زمان انجام نخستین حرکت فعال (تنها پس از وقت اضافی)

در پایان وقت عادی، زمان مسابقه تا زمان انجام نخستین حرکت فعال ادامه خواهد یافت.

اقدام فعال عبارت است از:

 • پرتاب کردن به پشت با جدا کردن دو پای حریفی که به او حمله شده روی زمین؛
 • پرتاب کردن و سپس قفل کردن حریف به پشت روی تشک (بیش از 50% ستون فقرات) بالغ بر 3 ثانیه؛
 • عدم پاسخ به حملات برای مدتی طولانی؛
 • شبیه سازی ضربه و در عین حال کنترل کامل حریف؛
 • ردصلاحیت حریف به دلیل خروج از محوطه مسابقه یا انجام اقدامات ممنوعه.

 

پیروزی به حکم داور

در صورتی که بعد از اتمام وقت عادی و اضافی برنده بازی مشخص نشود، داور شخصاً پیروز مسابقه را با توجه به روند مسابقه، فعالیت حریفان، آمادگی جسمانی آنها، کیفیت حملات و حرکات دفاعی آنها تعیین خواهد کرد.

 

ماده 8. تجهیزات ورزشکاران

ورزشکاران به یک لباس مخصوص مبارزه به نام جودوگی سفید یا آبی ملبس هستند. استفاده از تجهیزات محافظتی روی ستون فقرات الزامی است. پوشیدن کفش‌های نرم یا پابرهنه بودن مجاز است.

 

ماده 9. توبیخ و اخطار

 1. بسته به سطح تخلف، داور به طور متوالی اخطارهای ذیل را برای طرف متخلف اعلام می‌کند: دفعه نخست توبیخ (شفاهی)، اخطار نخست، اخطار دوم و سپس بازنده اعلام کردن بازیکن خاطی.
 2. داور حق اعلام “توبیخ شفاهی” برای بازیکنی را برای خود محفوظ می‌دارد که اقدامات وی به نقض قوانین منجر می‌شود.
 3. توبیخ شفاهی ثبت نمی‌شود و روی نتیجه مسابقه تاثیر نمی‌گذارد.
 4. پس از “توبیخ شفاهی” برای هر نقض آشکار قوانین یا برای تکرار نقض قوانین اخطار داده خواهد شد.
 5. نقض قوانین که مستحق توبیخ هستند یا منجر به کناره گیری شرکت کننده از مبارزه یا تورنمنت می‌شود (ماده 28) عبارتند از:
 • طفره رفتن از مبارزه به روش‌های مختلف ( بر اساس این قوانین) و سایر اقدامات ممنوعه (ماده 31)؛
 • بر هم زدن نظم؛
 • حرف زدن در محوطه مسابقه؛
 • انعام دادن و رفتار غیرورزشی نماینده، مربی یا سایر شرکت کنندگان تیم که در کنار محوطه مسابقه حضور دارند، نقض ماده 9 پاراگراف 5 و 6.
 1. آماده نبودن یا تاخیر برای حضور در مسابقه برای بیش از 30 ثانیه، پس از نخستین اعلام به بازیکن توبیخ داده می‌شود و برای بیش از 1 دقیقه به وی اخطار داده می‌شود.
 2. در صورتی که شرکت کننده درگیر یک حرکت قفل کننده، خفه کننده یا قفل کننده شود و از محوطه مسابقه خارج شود، بلافاصله به دلیل خروج عمدی از محوطه مسابقه اخطار نخست یا اخطار دوم داده می‌شود یا بازنده اعلام می‌شود.

 

ماده 10. اعلام نتیجه مسابقه

 1. در صورت ضربه فنی، حرکات قفل کننده یا خفه کننده یا در شرایط برتری فاحش، برنده مسابقه مشخص می‌شود. در این مبارزه، به فرد پیروز کمربند قرمز (سفید یا آبی) (با نام خانوادگی و تیم پیروز) اعطا می‌شود.
 2. در صورت انصراف، رد صلاحیت، اجتناب از مسابقه دادن یا عدم حضور حریف در مسابقه، نتیجه بازی به شرح ذیل اعلام می‌شود: در این مسابقه، به برنده زودتر از موعد، کمربند قرمز (سفید یا آبی) (با نام خانوادگی و تیم پیروز) اعطا می‌شود.
 3. در صورت پیروزی با تصمیم داور: در این مسابقه، به فرد پیروز به حکم داور، کمربند قرمز (سفید یا آبی) (با نام خانوادگی و تیم پیروز) اعطا می‌شود.

 

ماده 11. اعتراض

 1. در رابطه با نقض صریح قوانین یا وحود شرایط غیرعادی، اعتراض می‌تواند به صورت کتبی ثبت شود.
 2. روش ثبت اعتراض:
 • اعتراض با مراجعه نماینده (مربی، کاپیتان) تیم نزد سرداور ثبت می‌شود؛
 • اعتراض به یکی از زبان‌های رسمی شامل دلیل اعتراض و اشاره به ماده و پاراگراف قانونی مربوطه که نقض شده است؛
 • اعتراض به نتیجه مسابقه باید قبل از انتهای یک دور در رده وزنی مشخص انجام شود؛
 • اعتراض علیه شرایط غیرعادی (نقض قوانین، ترتیب وزن کشی و سیدبندی شرکت کنندگان، تعیین دو حریف نامناسب، اطلاعات نادرست از مقامات، …) بلافاصله پس از آشکار شدن وضعیت برای تیم داوری ثبت می‌شود و بلافاصله حکمی با حداقل خسارت به جریان و نتیجه مسابقه صادر خواهد شد.
 1. بررسی یک اعتراض:
 • در صورتی که اعتراض توسط سرداور پذیرفته شود، اعتراض با حضور داوران و افرادی که ظاهرا قوانین را نقض کرده‌اند و همچنین طرفین ذینفع بررسی خواهد شد (بدون حق بحث کردن درباره اعتراض).
 • تصمیم گیری درباره اعتراض باید در روز ثبت آنها انجام شود، در تورنمنت‌های انفرادی، قبل از آغاز دور بعدی مبارزه، در تورنمنت‌های تیمی، قبل از آغاز مبارزه بعدی
 • اعتراض به دلایل دیگر – اجازه رفع اشتباهات با حداقل خسارت به جریان مسابقات؛
 • در مواردی که سرداور دستور می‌دهد، بررسی تصاویر ضبط شده امکان‌پذیر است؛
 • سرداور حکم نهایی را صادر کرده و به صورت کتبی کلیه طرفین ذینفع را مطلع می‌سازد؛
 1. در صورت پذیرش اعتراض، مبلغ نقدی پرداخت شده عودت داده خواهد شد.

 

 

ماده 12.  تشریفات تورنمنت

 1. داور وسط و داوران کنار باید در کنار محوطه مسابقه به صف بایستند و قبل از رفتن به سرجای خود تعظیم کنند. داور اصلی در وسط زمین قرار می‌گیرد. قبل از خروج از محوطه مسابقه، داوران مجددا دور یکدیگر جمع می‌شوند و تعظیم می‌کنند.
 2. پس از اعلام نتیجه، جریمه یا خطا، ورزشکاری که حکم علیه او صادر شده باید در مقابل داور تعظیم کند.
 3. در صورت لزوم انتظار برای حضور یکی از مبارزان (به دلیل کمک و کنترل پزشکی)، مبارزی که در محوطه مسابقه حضور دارد باید روی زانوی خود در مرکز محوطه مسابقه و پشت به بازیکن دیگر بنشیند.
 4. پس از اتمام مبارزه و اعلام فرد پیروز، مبارزان باید تعظیم کرده و محوطه مسابقه را ترک کنند.
 5. مبارزان باید هنگام ورود یا خروج از محوطه مسابقه تعظیم کنند.

 

 • بخش 5. تجهیزات محل برگزاری مسابقه

ماده 13. محوطه مسابقه

 1. مسابقه کامبت جوجوتسو را می‌توان روی تشک کشتی (تاتامی) در ابعاد 6 × 6 متر و حداکثر 8 × 8 متر برگزار کرد.
 2. محل برگزاری مسابقه را می‌توان به دو منطقه تقسیم کرد: منطقه مسابقه و منطقه امن.
 3. منطقه مسابقه با خط رنگی با عرض 1 متر در اطراف محوطه (که معمولا به رنگ قرمز است) از منطقه امن جدا می‌شود. خط رنگی اطراف محوطه، منطقه خطر نامیده می‌شود که در اندازه محوطه مسابقه درنظر گرفته می‌شود.
 4. منطقه امن در پشت منطقه مسابقه باید حداقل 2 متر باشد.

 

ماده 14. برگزاری مسابقه

 1. صدای زنگ باید به اندازه کافی بلند و قابل شنیدن باشد.
 2. ترازوی وزن کشی باید به دقت تراز شود.
 3. کرونومترها (یا کرونومترهای الکتریکی) باید دارای ابزاری برای خاموش و روشن کردن بدون حذف اطلاعات قبل از پایان یک مسابقه باشند.
 4. برای مطلع ساختن ورزشکاران و نمایندگان درباره برنامه زمانی مسابقه، یک تابلوی اطلاعاتی باید نصب شود. اندازه، طرح تابلو و مکان آن باید از قبل توسط دبیر مسابقات تایید شود.
 5. در هر محوطه مسابقه باید دستکش‌ و کمربندهای قرمز و سفید (آبی) به اندازه کافی موجود باشد.

 

ماده 15. الزامات مربوط به محل برگزاری مسابقه

 1. محوطه مسابقه باید از بالا با نور غیرمستقیم یا پراکنده و یک توری محافظ روشن شود. ضریب نور طبیعی محل حداقل باید 1:6 باشد.
 2. دمای داخل محوطه باید +150-+250 C باشد. تهویه هوا باید برای مبدل هوای سه گانه در هر ساعت فراهم شود.
 3. در صورت برگزاری مسابقه در فضای باز، دما باید +150-+250 C باشد. از تابش نور مستقیم خورشید بر محیط باید خودداری شود.

 

پیوست

مقررات تورنمنت

 1. مقررات تورنمنت مورد تایید طرف برگزارکننده و همچنین قوانین، یک سند راهنمای پایه برای داوران و شرکت کنندگان در تورنمنت می‌باشد که نباید با این قوانین تناقض داشته باشد. در غیر اینصورت، هیئت داوران این قوانین را به عنوان مرجع درنظر خواهند گرفت.
 2. مفاد مقررات باید از صحت و دقت برخوردار باشند و نباید حاوی مواردی باشند که ممکن است بطور متفاوتی تعبیر گردند.
 3. مقررات تورنمنت شامل بخش‌های ذیل است:
 • اهداف و وظایف تورنمنت
 • محل برگزاری و زمان تورنمنت
 • سازمان مسئول برگزاری تورنمنت
 • سرداور و دبیرکل (همراه با اسم)
 • شرکت کنندگان و تیم‌ها (شرایط پذیرش تیم‌ها و شرکت کنندگان، رده وزنی آنها، سن، طبقه بندی، وابستگی آنها به یک تیم و سازمان)
 • ضرب الاجل ارائه درخواست برای شرکت در تورنمنت، فهرست مدارک الزامی برای کمیته ارزیابی تعیین صلاحیت
 • برنامه زمانی تورنمنت همراه با روزها و زمان وزن کشی و مبارزه در هر رده وزنی
 • مدت زمان مبارزات
 • شرایط شرکت و ارزیابی (تعیین قهرمان انفرادی و تیمی)
 • سیستم ارزیابی نتایج
 • نحوه قهرمانی انفرادی و تیمی
 • شرایط پذیرش ورزشکاران و تیم‌ها
 1. تغییرات و متمم‌های مقررات تورنمنت تنها توسط سازمانی که آنها را تصویب نموده قابل انجام است که باید قبل از آغاز سیدبندی انجام شود و به اطلاع نماینده کلیه شرکت کنندگان برسد.

 

اشارات و حرکات داور

R – داور،   S- داوران کنار،   M- رئیس تشک

# علامت R S M شرح علامت
1 حضور بازیکنان X     روبروی میز داوران و متقارن با بازیکنان می‌ایستد. در طول حضور بازیکن، دستش را به سوی او دراز می‌کند.

 

2 قرار گرفتن بازیکنان بر سر جای خود X      با دستان کشیده با کف دست باز (به سمت پایین) به محلی که برای شروع مبارزه تعبیه شده اشاره می‌کند.
3 تعظیم کردن (“ری”) X     به بازیکنان اشاره می‌کند و سپس دست‌ها را از آرنج خم می‌کند، انگشتان را به طرف همدیگر قرار می‌دهد (کف دست به سمت پایین، ساعدها به موازات کف زمین) و فرمان “تعظیم کنید / bow” (گری”) را اعلام می‌کند.

 

4 پایان بازی (یامه) X     بلند کردن دستان تا امتداد صورت، کف دست به جلو، انگشتان به صورت عمودی به سمت بالا، اعلام “پایان” (“یامه”)

 

5 خروج از محوطه مسابقه X X   تکان دادن دست به صورت افقی (کف دستان باز و انگشت شصت به سمت بالا، ساعد در امتداد سطح کمر، اعلام “خارج شوید”

 

6 اخطار X     نگه داشتن بازیکن خاطی با دست و چرخیدن به سمت داوران کنار، بلند کردن انگشت اشاره (ساعد به صورت عمودی در سطح قفسه سینه)

 

7 توقف زمان مبارزه X     پوشاندن دست باز (انگشتان به سمت بالا) با دست دیگر در امتداد قفسه سینه
8 اعلام برنده مبارزه X     نگه داشتن ساعد هر دو ورزشکار، بلند کردن دست فرد پیروز در زمان اعلام
9 تصمیم داوران X X   بلند کردن یک دست به سوی شرکت کننده‌ای که داور آن را پیروز مسابقه فرض می‌کند.

 

تبصره: کلیه اشارات و حرکات باید ظرف 3 ثانیه نشان داده شوند. نخست اقدام انجام شده نشان داده می‌شود و سپس ارزیابی، جریمه یا اخطار مربوط به آن نشان داده می‌شود.

 

 

 

مصوبه شورای  CJJIF مورخ 10.03.2009

دبیرکل CJJIF ،  ولادیسلاو شییپنسکی (  Vladyslav Shypinsky)

 

کامبت جوجوتسو

قوانین تورنمنت رسمی در بخش فول کنتاکت

 • بخش 1. مشخصات و روش‌های برگزاری تورنمنت

ماده 1. مشخصات تورنمنت

 1. مسابقات می‌تواند به روش‌های ذیل برگزار شود:

“انفرادی”

“تیمی”

“انفرادی – تیمی”

 1. مشخصات تورنمنت بر اساس قوانین و مقررات برگزاری تورنمنت برای هر مورد مجزا تعیین می‌گردد.
 2. در یک تورنمنت انفرادی، تنها نتایج و مقام انفرادی شرکت کنندگان با توجه به رده وزنی آنها تعیین می‌گردد.
 3. در یک تورنمنت تیمی، تیم‌ها با یکدیگر مسابقه می‌دهند که نتایج آنها به جایگاه و مقام تیم منجر می‌شود.
 4. در یک تورنمنت انفرادی – تیمی، رتبه‌های انفرادی شرکت کنندگان تعیین کننده هستند، و رتبه تیمی نیز بر اساس نتایج انفرادی شرکت کنندگان بر اساس مقررات تورنمنت تعیین می‌گردد.

 

ماده 2. سیستم‌ها و روش‌های برگزاری تورنمنت

 1. در طول برگزاری تورنمنت، شرکت کنندگان در یک گروه مبارزه می‌کنند (یک سیستم بدون زیرگروه)، یا از طریق سیدبندی، در زیرگروه‌های مختلف تقسیم بندی می‌شوند (یک سیستم دارای زیرگروه). در روش دوم انتخاب بهترین ورزشکار برای صعود به مرحله بعد تورنمنت و بدترین ورزشکار برای حذف از تورنمنت تعیین می‌شود و تورنمنت‌ها به بخش‌های مقدماتی و نهایی تقسیم می‌شوند.
 2. تورنمنت را می‌توان به یکی از روش‌های ذیل برگزار نمود:
 • سیستم المپیکی (تا نخستین شکست)،
 • سیستم دوره‌ای (کلیه شرکت کنندگان با یکدیگر مبارزه می‌کنند)،
 • اوت شدن بعد از دو شکست.
 • سیستم دوره‌ای با زیرگروه. در صورتی که ورزشکاران زیادی در یک گروه وزنی خاصی در یک تورنمنت شرکت کنند، می‌توان شرکت کنندگان را به دو زیرگروه تقسیم کرد، مشروط بر اینکه ورزشکاران قوی‌تر در زیرگروه‌های مختلف سیدبندی شوند. در این صورت، برای تعیین جایگاه افراد، مسابقات نیمه نهایی و نهایی برگزار خواهد شد. از هر زیرگروه، دو ورزشکاری که مقام اول و دوم را کسب نموده‌اند به مرحله بعد صعود خواهند کرد. شرکت کننده زیر گروه اول که مقام اول را کسب کرده است با شرکت کننده‌ای که مقام دوم را در زیرگروه دوم کسب کرده است مبارزه خواهد کرد. برندگان مرحله نیمه نهایی برای کسب جایگاه نخست و دوم باید در فینال با یکدیگر مبارزه کنند، و بازندگان مرحله نیمه نهایی نیز برای کسب جایگاه سوم با یکدیگر مبارزه خواهند کرد. در مرحله مقدماتی تورنمنت، شرکت کنندگان باید به صورت دوره‌ای و در بخش نهایی – به روش سیستم المپیکی با یکدیگر مبارزه کنند. در صورتی که شرکت کنندگان یک زیرگروه به مرحله فینال برسند، نتیجه مبارزه قبلی آنها درنظر گرفته خواهد شد. شرکت کنندگانی که از صعود به مرحله نهایی یا نیمه نهایی بازمی‌مانند، دیگر مبارزه‌ای انجام نخواهند داد.
 1. نحوه برگزاری مسابقات بین شرکت کنندگان (تیم‌ها) از طریق سیدبندی، سیستم انتخابی و روش برگزاری تورنمنت تعیین می‌شود.
 2. سیستم و روش برگزاری بخش‌های مقدماتی و نهایی یک تورنمنت در طول سیدبندی انتخاب می‌شود (البته اگر بر اساس مقررات تورنمنت تعیین نشده باشد).

 

 • بخش 2.  شرکت کنندگان در تورنمنت

ماده 3. رده‌های سنی شرکت کنندگان

شرکت کنندگان تورنمنت به رده‌های سنی ذیل تقسیم می‌شوند:

رده سنی سن
نونهالان 8 تا 11 سال
نوجوانان 12 تا 15 سال
جوانان 16 تا 17 سال
بزرگسالان 18 سال به بالا

 

ماده 4. پذیرش شرکت کنندگان

 1. شرایط پذیرش شرکت کنندگان، مشخصات ورزشی، صلاحیت و سن آنها و همچنین فهرست مدارک مورد استفاده برای کمیته ارزیابی تعیین صلاحیت طبق مقررات تورنمنت پیشبینی می‌شوند.
 2. درخواست سازمان‌ها برای اعزام اعضای خود جهت شرکت در تورنمنت باید به صورت کتبی از طریق یک فرم از پیش تعیین شده همراه با مهر و امضای رئیس سازمان، مربی و پزشک در رابطه با سطح آمادگی شرکت کننده مربوطه مطرح گردد.
 3. ضرب‌الاجل ارسال فرم درخواست شرکت در مسابقات بر اساس مقررات تورنمنت تعیین می‌شود. درخواست نهایی برای شرکت در مسابقات باید قبل از آغاز وزن کشی، توسط نماینده یک تیم به کمیته تایید کننده ارائه شود.

پذیرش شرکت کنندگان توسط کمیته ارزیابی تعیین صلاحیت متشکل از نماینده طرف برگزارکننده، سرداور یا جانشین وی، دبیرکل و اعضای کمیته انجام می‌شود که انطباق درخواست‌ها و مدارک شرکت کنندگان را با الزامات مقررات تورنمنت بررسی می‌کنند. مسئولیت پذیرش شرکت کنندگان در شرایط بحث برانگیز، بر عهده نماینده طرف برگزارکننده است. برگزارکنندگان رویداد ورزشی و همچنین پرسنل سازمانی که مسابقه منطقه‌ای (کشوری) را برگزار می‌کنند، هیچگونه مسئولیت قانونی یا پزشکی در قبال آسیب دیدگی‌ها یا حوادثی که ممکن است در طول مسابقات رخ بدهد نخواهند داشت، بااینحال موظف به تضمین حضور تیم‌های پزشکی در مسابقات هستند. کلیه شرکت کنندگان باید در مقابل حوادث و آسیب دیدگی‌ها بیمه شوند.

 

ماده 5. وزن

شرکت کنندگان در رده‌های وزنی ذیل تقسیم بندی می‌شوند:

نونهالان 8 تا 9 سال نونهالان 9 تا 11 سال نوجوانان 12 تا 13 سال نوجوانان / دختران 14 تا 15 سال
25 کیلوگرم 30 کیلوگرم 40 کیلوگرم 50 / 42 کیلوگرم
30 کیلوگرم 35 کیلوگرم 45 کیلوگرم 55 / 47 کیلوگرم
35 کیلوگرم 40 کیلوگرم 50 کیلوگرم 60 / 53 کیلوگرم
40 کیلوگرم 45 کیلوگرم 55 کیلوگرم 65 / 58 کیلوگرم
45 کیلوگرم 50 کیلوگرم 60 کیلوگرم 70 / 64 کیلوگرم
بیش از 45 کیلوگرم 55 کیلوگرم 65 کیلوگرم 75 / 70 کیلوگرم
  بیش از 55 کیلوگرم بیش از 65 کیلوگرم بیش از 75 / 70 کیلوگرم

 

جوانان / دختران 16 تا 17 سال زنان مردان بزرگسال
55 / 47 کیلوگرم 50 کیلوگرم 57 کیلوگرم
60 / 53 کیلوگرم 56 کیلوگرم 63 کیلوگرم
65 / 59 کیلوگرم 62 کیلوگرم 70 کیلوگرم
70 / 65 کیلوگرم 68 کیلوگرم 77 کیلوگرم
75 / 71 کیلوگرم 74 کیلوگرم 85 کیلوگرم
80 / 77 کیلوگرم 80 کیلوگرم 92 کیلوگرم
بیش از  80 / 77 کیلوگرم بیش از 80 کیلوگرم بیش از 92 کیلوگرم

 

فدراسیون‌های ملی دارای مختصات ملی می‌توانند رده‌های سنی و وزنی مختلفی را در طول برگزاری مسابقات داخلی اعمال کنند.

 

ماده 6. وزن کشی شرکت کنندگان

 1. فرایند وزن کشی به تعیین و اختصاص وزن یک شرکت کننده بر اساس محدوده یک رده وزنی خاص کمک می‌کند. شرکت کنندگان می‎توانند در رده وزنی که برای آنها تعیین شده یا در رده‌های وزنی بالاتر مبارزه کنند.
 2. نحوه و زمان وزن کشی شرکت کنندگان طبق مقررات تعیین می‌شود و ورزشکارانی که در زمان وزن کشی تاخیر کنند یا در زمان وزن کشی حضور پیدا نکنند، اجازه شرکت در مسابقات را نخواهند یافت.
 3. ظرف 1 ساعت قبل از وزن کشی، شرکت کنندگان می‌توانند وزن خود را با ترازو چک کنند تا به وزن رسمی برسند.
 4. وزن کشی یک بار در روز نخست تورنمنت یا شب قبل از آن انجام می‌شود و یک ساعت به طول می‌انجامد.
 5. در صورتی که وزن کشی در روز نخست تورنمنت انجام شود، حداقل باید 3 ساعت قبل از آغاز تورنمنت انجام شود.
 6. شرکت کنندگان در یک رده وزنی مشابه باید روی یک ترازو وزن کشی کنند.
 7. وزن کشی توسط تیمی متشکل از داوران که توسط سرداور منصوب می‌شوند انجام شود: جانشین سرداور (یکی از روسای تشک)، نماینده دبیر و دو داور.
 8. قبل از وزن کشی، شرکت کنندگان در تست پزشکی سطحی که توسط پزشک مسابقات انجام می‌شود شرکت می‌کنند.
 9. شرکت کنندگان باید با مایو در وزن کشی شرکت کنند.
 10. شرکت کنندگان باید برای وزن کشی، پاسپورت (یا مدرک شناسایی عکس‌دار) خود را نشان دهند.
 11. نتایج وزن کشی در پرتکل قرار داده می‌شود که توسط کلیه اعضای تیم داوری امضاء شده است.

 

ماده 7. مسئولیت‌ها و حقوق شرکت کنندگان

 1. شرکت کنندگان باید:
 • قوانین، برنامه زمانی و مقررات تورنمنت را اکیداً رعایت کنند؛
 • دستورات داور را دنبال کنند؛
 • پس از احضار توسط تیم داوری بلافاصله به محوطه مسابقه بیایند؛
 • در صورت عدم امکان ادامه مسابقه به هر دلیلی، بلافاصله باید تیم داوری را مطلع سازند؛
 • به تشریفات تورنمنت احترام گذاشته و آن را دنبال کنند؛
 • رفتار مناسبی در مقابل تمامی شرکت کنندگان، داوران، خدمتگزاران و مخاطبین داشته باشند؛
 • با ناخن‌های کوتاه و یونیفرم مناسب ورزشی در مسابقه شرکت کنند.
 1. شرکت کنندگان از حقوق ذیل برخوردارند:
 • مراجعه به داور از طریق نماینده تیم، مراجعه مستقیم به سرداور در تورنمنت انفرادی (درصورت عدم حضور نماینده)؛
 • کنترل وزن با ترازوی وزن کشی رسمی تا 1 ساعت قبل از آغاز فرایند وزن کشی؛
 • کسب بموقع اطلاعات درباره دوره تورنمنت، برنامه زمانی تورنمنت، تغییر در تورنمنت، حریفان دور بعدی، نتایج مسابقه و …
 • استفاده از دستیار پزشک در هر دور مسابقات حداقل به مدت 5 دقیقه.

 

ماده 8. یونیفرم و لباس شرکت کنندگان

 1. یونیفرم شرکت کنندگان – جودوگی (لباس سنتی کامبت جوجوتسو و جودو) در رنگ‌های سفید یا آبی، متشکل از شلوار و ژاکت. آستین‌های ژاکت باید تا روی آرنج را بپوشاند (یعنی به ساعد دستی که کشیده می‌شود برسد) و باید به اندازه کافی آزاد باشد ، به گونه‌ای که 5 سانتیمتر بین دست و آستین فضا باشد. دنباله ژاکت باید به میانه‌های لگن برسد. کمربند باید دوبار دور کمر پیچیده شود و با یک گره ساده بسته شود، به گونه‌ای که دنباله ژاکت نباید از هم جدا شود. انتهای کمربند بسته شده نباید تا زیر زانوها آویزان باشد. شلوار باید حداکثر دو سوم ساق پا را بپوشاند و باید به اندازه کافی آزاد باشد، به گونه ای که بین پا و شلوار 5 سانتیمتر فضا باشد.
 2. قبل از رفتن به محوطه مسابقه، ابتدا باید شرکت کننده‌ای که کمربند قرمز بسته است احضار شود و حریف آن باید کمربند سفید یا آبی ببندد.
 3. شرکت کنندگان با پای برهنه یا با کفش‌های نرم (با اجازه سرداور) مبارزه خواهند کرد.
 4. شرکت کنندگان مجاز به پوشیدن چیزی که احتمال آسیب رساندن را دارد نمی‌باشند– مانند حلقه، گردنبند، ساعت، زنجیر، …
 5. لباس‌های محافظ اجباری شرکت کنندگان عبارتند از بانداژ (محافظ ستون فقرات)، دستکش‌های مخصوص ضربه زدن که وزن آنها نباید از 8 اونس (226 گرم) بیشتر باشد. بانداژ باید زیر شلوار پوشیده شود. دستکش‌ها باید از مدل از پیش تعیین شده با انگشتان باز برای ضربه زدن و الیاف محافظ و قابل ارتجاع باشند. آنها باید برای استفاده در تمام مواقع بی خطر باشند و باید توسط برگزارکنندگان تورنمنت تهیه شوند. برای رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان باید الزامات بیشتری در خصوص استفاده از وسایل محافظ اعمال گردد.
 • پسران / دختران 12 تا 15 سال – بانداژ (محافظ ستون فقرات)، دستکش‌های مخصوص جاذب شوک با وزن حداکثر 10 اونس (283 گرم)، محافظ نرم ساق پا، کلاه با محافظ سخت جلوی سر، (burl) در صورت درخواست ورزشکار، محافظ نرم برای پوست دختران؛
 • جوانان / دختران 16 تا 17 سال – بانداژ (محافظ ستون فقرات)، دستکش‌های مخصوص جاذب شوک با وزن حداکثر 10 اونس (283 گرم)، محافظ نرم ساق پا، کلاه جلو باز، (burl)، محافظ نرم برای دختران.

وسایل حفاظت بیشتر که ممکن است در صورت انطباق با قوانین توسط ورزشکار استفاده شوند عبارتند از: محافظ ابرو، ساق بند، محافظ‌های پیشگیری از آسیب دیدگی‌های احتمالی، کاور پاها (ساق بند) نباید دارای قطعات سفت باشند (پلاستیک، فلز، بامبو، ..)

داوران باید قبل از شروع مبارزه وسایل حفاظت فردی ورزشکاران را بررسی کنند.

 

ماده 9. نمایندگان، مربیان و کاپیتان‌های تیم‌ها

 1. نماینده (رئیس) تیم، رابط بین تیم داوری و ورزشکاران است. درصورتی که تیم از یک نماینده مخصوص برخوردار نباشد، وظایف نماینده بر عهده مربی یا کاپیتان تیم خواهد بود.
 2. نماینده مسئول حفظ نظم و انضباط بازیکنان تیم بوده و باید آنها را سر موقع برای مسابقه حاضر کند.
 3. نماینده در سیدبندی، و جلسات تیم داوری شرکت می‌کند.
 4. نماینده حق دارد یک اعتراض مکتوب نزد سرداور مطرح کند (ماده مربوط به اعتراض را مشاهده نمایید) که باید ماده و پاراگرافی که نقض شده است را به عنوان مرجع ذکر کند.
 5. نماینده، مربی و کاپیتان تیم مجاز به دخالت در دستورات داوران و افراد برگزارکننده تورنمت نمی باشند.
 6. در طول مسابقات، نماینده باید در جایی که مخصوص نمایندگان تعبیه شده حضور داشته باشد.
 7. نماینده (مربی) تیم نمی‌تواند همزمان داور یک مسابقه باشد.
 8. در صورت عدم انجام وظایف توسط نماینده، می‌توان وی را از سرپرستی تیم عزل نمود.

 

 • بخش 3. تیم داوری
 1. اعضای تیم داوری توسط ریاست فدراسیون بین‌المللی جوجوتسو تعیین می‌شوند.
 2. تیم داوری یک مسابقه عبارتند از: تیم سرداوری: سرداور، جانشین سرداور (از قبیل روسای تشک)، دبیرکل، تیم داوری: داوران وسط و داوران کنار، وقت نگه دارها، اعلام کنندگان، داوران ورزشکاران، کادر خدمه: مفسران، پزشکان، سرپرست، …
 3. مسابقه باید توسط تیم داوری متشکل از رئیس تشک، دبیر فنی و اعلام کننده داوری شود.
 4. اقدامات شرکت کنندگان توسط تیم داوری سه نفره بی طرف، به نمایندگی از تیم‌های مختلف ارزیابی می‌شوند.
 5. داور باید دارای لباس مخصوص داوری، کارت داوری و تورنمنت باشد.
 6. لباس داور از یک کت و شلوار تیره، پیراهن سفید و کفش‌های ورزشی تشکیل شده است. با اجازه سرداور، داور وسط و داوران کنار می‌توانند ژاکت نپوشند و همچنین می‌توانند به جای کراوات، از پاپیون استفاده کنند.

 

ماده 11. سرداور

 1. سرداور، به مدیریت مبارزه می‌پردازد و مسئول رعایت قوانین و مقرراتی است که توسط برگزارکننده تورنمنت وضع شده است.
 2. سرداور باید:
 • میزان آماده بودن محیط برکزاری مسابقات، تجهیزات و مطابقت آنها با رویداد را بررسی نموده و از موجود بودن مدارک مربوطه اطمینان حاصل نماید؛
 • تیم‌های داوری را برای فرایند وزن کشی تعیین نماید؛
 • سیدبندی ورزشکاران را برگزار نماید؛
 • برنامه زمانی مسابقات را تایید نماید؛
 • برای هر محوطه، داورانی برای تیم‌ها اختصاص دهد؛
 • قبل از آغاز تورنمنت، نشست‌های تیم داوران را با حضور نمایندگان تیم‌ها برگزار نماید (و برنامه زمانی تورنمنت و نحوه کار تیم داوری را اعلام نماید)، و همچنین نشست‌های روزانه در پایان هر روز مسابقات (تا نتایج حاصله در طی آن روز را بررسی نمایند) و نشست‌های اضطراری را برگزار نماید؛
 • کلیه اقدامات لازم برای پیشگیری یا رفع خطاهای داوران را اتخاذ نماید؛
 • به درخواست‌ها و اعتراض‌های نمایندگان (مربیان، کاپیتان‌های) تیم‌ها طبق قوانین به موقع پاسخ دهد؛
 • شرکت کنندگان را تایید و تیم‌های داوری را برای فینال تعیین نماید؛
 • کار هر داور را بر اساس سیستم‌های 5 امتیازی ارزیابی نماید؛
 • در یک زمان از پیش تعیین شده، به برگزارکنندگان تورنمنت گزارش دهد.
 1. حقوق سرداور:
 • لغو یک مسابقه، چنانچه در زمان شروع آن، تجهیزات لازم مطابق با الزامات و قوانین فراهم نشده باشد؛
 • توقف مبارزه، اعلام وقت استراحت یا توقف مسابقه در صورتی که شرایط نامطلوب مانع برگزاری طبیعی مسابقه شوند؛
 • ایجاد اصلاحات در برنامه زمانی یک مسابقه ؛
 • تغییر کارکردهای داوران در طول تورنمنت؛
 • برکناری داورانی که مرتکب اشتباه بزرگی شده یا وظایف خود را انجام نداده‌اند، همراه با درج در گزارش؛
 • اخطار دادن به (یا برکناری) نمایندگان، مربیان یا کاپیتان تیم‌ها که مرتکب خشونت در رفتار شده یا با داوران وارد بحث و جدل می‌شوند یا اعتراضات بی اساسی را مطرح می‌کنند؛
 • درصورتی که تصمیم داور متفاوت باشد، یا اگر سر داور با تصمیم آنها موافق نباشد، توقف در اعلام ارزیابی یک حرکت یا نتیجه یک مبارزه، حرفه‌ای ارزیابی و بررسی بیشتر و اتخاذ تصمیم نهایی؛
 • عدم پذیرش شرکت کنندگانی که قوانین و مقررات یک تورنمنت در رابطه با سن، صلاحیت‌های ورزشی یا تجهیزات را رعایت نکرده‌اند.
 1. سرداور نمی‌تواند مقررات تورنمنت را تغییر دهد و همچنین نمی‌تواند داوران را در طول یک مبارزه تغییر دهد یا عزل کند.
 2. دستورات سرداور برای شرکت کنندگان، داوران، نمایندگان و مربیان تیم‌ها لازم الاجرا می‌باشد.
 3. به دستور سرداور، یکی از جانشینان وی یا رئیس تشک می‌تواند وظایف وی را انجام دهد.

 

ماده 12. دبیرکل

 1. دبیرکل، امور دبیرخانه تورنمنت را مدیریت می‌کند.
 2. دبیرکل:
 • عضوی از کمیته ارزیابی تعیین صلاحیت و تیم داوران در فرایند وزن کشی است؛
 • در سیدبندی شرکت می‌کند؛
 • برنامه زمانی تورنمنت را تنظیم می‌کند؛
 • ترتیب مسابقات دوره ای را تنظیم می‌کند؛
 • ثبت پرتکل‌های مبارزه را کنترل می‌کند؛
 • دستورات و تصمیمات سرداور را اجرا می‌کند؛
 • نتایج تورنمنت را جهت تایید برای سرداور ارسال می‌کند و همچنین اطلاعات لازمه برای گزارش نهایی را نیز ارائه می‌نماید؛
 • با اجازه سرداور، اطلاعات خاصی را در اختیار نمایندگان، مفسران و خبرنگاران قرار می‌دهد؛
 • قبل از آغاز یک تورنمنت، حاضر بودن شرکت کنندگان در روز مسابقه و انطباق یونیفرم آنها با قوانین تورنمنت را بررسی می‌کند؛
 • شرکت کنندگان را از نحوه ورود به محوطه مسابقه مطلع می‌سازد؛
 • سرداور را از عدم حضور یا انصراف شرکت کنندگان از مسابقه مطلع می‌سازد.
 1. سردبیر می‌تواند یک جانشین داشته باشد.

 

ماده  13. رئیس تشک

 1. رئیس تشک پشت میز داوران حضور داشته و بر کار تیم داوری نظارت می‌کند.
 2. رئیس تشک:
 • با اجازه سرداور، تیم داوری برای مسابقات را تعیین می‌کند؛
 • شرکت کنندگان مسابقه را به محوطه احضار می‌کند و نتایج را اعلام می‌کند (در صورت عدم حضور مفسر)؛
 • اخطارات یک داور را یادداشت می‌کند؛
 • در صورت لزوم، کارهای رئیس تشک و داور کنار را ترکیب می‌کند؛
 • در صورت دوگانه بودن جایگاه رئیس تشک و داور کنار، اعمال و شرایط شرکت کنندکان ارزیابی شده و حکم نهایی با اکثریت آراء صادر خواهد شد.
 1. در صورت اختلاف نظر تیم داوری سه نفره، مبارزه را متوقف می‌کند و پس از ارزیابی و بررسی موضوع مورد اختلاف، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.

 

ماده 14. داور

 1. داور با حضور در محوطه مسابقه، مبارزه را مدیریت می‌کند، اقدامات و موقعیت شرکت کنندگان را ارزیابی می‌کند و رعایت اکید قوانین تورنمنت در طول مبارزه را پیگیری می‌کند.
 2. داور دستورات را به زبان روسی یا ژاپنی اعلام می‌کند که باید در مقررات منعکس شود.
 3. داور:
 • هنگام حضور ورزشکاران حضور می یابد؛
 • موجود بودن لباس شرکت کنندگان را قبل از آغاز مسابقه بررسی می‌کند؛
 • قبل از آغاز مسابقه، دستور “حضور سر جای خود” را اعلام می‌کند تا شرکت کنندگان به محوطه مسابقه وارد شوند؛
 • دستور “مبارزه” (هاجیمه) را برای شروع مبارزه و یا از سر گیری آن بعد از توقف اعلام می‌کند؛
 • در شرایط ذیل، با فرمان “توقف” (یامه)، مبارزه را متوقف می‌کند:
  • اکر شرکنندگان در فضای “بیرون از محوطه” حضور یابند (ماده 33)؛
  • اگر در لباس یا یونیفرم شرکت کنندگان بهم خوردگی مشاهده شود؛
  • اگر شرکت کننده‌ای قوانین را نقض کند یا اعمال ممنوعه انجام دهد و باید توبیخ شود یا به وی اخطار داده شود؛
  • با علامت وقت نگهدار در زمانی که وقت مسابقه به اتمام رسیده است؛
  • در صورت درخواست رئیس تشک؛
  • در صورت درخواست داور کنار، اگر امکان توقف در آن زمان فراهم باشد؛
  • با درخواست یکی از شرکت کنندگان، اگر امکان توقف در آن زمان فراهم باشد؛
  • در صورت نیاز به مشاوره در مواردی که در قانون پیشبینی نشده است؛
  • با نشان دادن علامت تسلیم از سوی شرکت کننده، در صورتی که درگیر یک حرکت قفل کننده یا خفه کننده شده باشد؛
  • در صورت ضربه فنی شدن یکی از شرکت کنندگان؛
  • درصورت مشاهده برتری فاحش یکی از شرکت کنندگان در طول مبارزه؛
  • در صورتی که تصمیمی درباره اخراج یکی از شرکت کنندگان از مبارزه یا رد صلاحیت وی اتخاذ شود؛
  • هنگام اعلام نتایج مسابقه، در مرکز محوطه ایستاده و فرد پیروز را با بلند کردن دست او نشان می‌دهد.
 1. چنانچه در طول مبارزه، یکی از شرکت کنندگان از محوطه مسابقه خارج شود، مبارزه را متوقف می‌سازد، شرکت کننده را به مرکز محوطه فرا می‌خواند و سپس “خروج” (Dzyegay) را اعلام می‌کند و سپس شرکت کننده‌ای که از محوطه مسابقه خارج شده بود را توبیخ می‌کند.
 2. اگر شرکت کننده برای دفاع از خود یک اقدام ممنوعه را انجام دهد، داور بدون متوقف کردن مبارزه فقط حرکت ممنوعه بازیکن را متوقف می‌سازد و یک توبیخ شفاهی صادر می‌کند. در صورت عدم اطاعت دستور، داور بازی را متوقف ساخته و یک اخطار برای اقدام ممنوعه اعلام می‌کند.
 3. در صورتی که یکی از شرکت کنندگان در نتیجه یک ضربه، پرتاب کردن یا سایر حرکات فنی در وضعیتی قرار بگیرد که قادر به ادامه مبارزه نباشد، داور باید مبارزه را متوقف ساخته و با صدای بلند و رسا شروع به شمارش ثانیه‌ها کند و انگشتان دست راست خود که بلند کرده است را به نوبت باز کند. داور باید شمارش را به دقت از یک تا پنج انجام دهد و وضعیت بازیکن را مشاهده نماید.
 4. قبل از آغاز شمارش معکوس، داور باید بازیکن حمله کننده را به قسمت شروع بازی در مرکز تشک هدایت کند و سپس شمارش معکوس را آغاز کند.
 5. در صورتی که شرکت کننده تا شماره “چهار” بتواند کنترل خود را به دست بیاورد، داور دستور ادامه بازی را صادر می‌کند. در صورت وارد کردن دومین ضربه موثر، داور طرف مقابل را پیروز اعلام می‌کند.
 6. در صورت عدم بهبود بازیکن تا شماره “پنج”، داور طرف مقابل را برنده مسابقه اعلام می‌کند.
 7. در صورتی که یکی از بازیکنان موقتاً محوطه مسابقه را برای مراجعه به پزشک ترک کند، داور باید بازیکن دیگر را به قسمت شروع بازی در مرکز تشک هدایت کند و بازیکن باید در موقعیت نشسته روی زانوها و پشت به مرکز تشک قرار بگیرد.

 

ماده 15. داور کنار

 1. حضور 2 داور کنار الزامی است.
 2. داوران کنار باید در گوشه‌های تشک قرار بگیرند. در صورت لزوم، داور کنار باید در امتداد لبه انتهایی تشک حرکت کند تا به شرکت کنندگان نزدیک باشد و شرایط را بهتر ببیند و در صورت لزوم، به داور در متوقف کردن مبارزه برای جلوگیری از آسیب دیدن ورزشکاران کمک کند.
 3. داور کنار می‌تواند پیشنهاد اخطار یا اخراج شرکت کننده (شرکت کنندگان) را به داور وسط بدهد.
 4. در کلیه موارد، هنگامی که از نظر داور توقف بازی الزامی است، یک علامت مرتبط را نشان می‌دهد و توجه داور اصلی را جلب کرده و به لحظات مشخص مبارزه اشاره می‌کند.
 5. برای تعیین نتیجه مبارزه، داور کنار به ورزشکاری که از نظر او برنده مسابقه است اشاره می‌کند. در صورت بروز شرایط بحث برانگیز، وی با حضور در نشست هیئت داوران، نظر آنها را درباره این قسمت مسابقه اعلام می‌کند. .

 

ماده 16. داور وقت نگهدار

 1. داور وقت نگهدار پشت میز رئیس تشک می‌نشیند. وی مسئول شمارش معکوس بوده و علامت پایان مبارزه را نشان می‌دهد.
 2. داور وقت نگهدار با کرنومتر، تاخیر حضور ورزشکار بعد از نخستین احضار به محوطه مسابقه را ثبت می‌کند و پس از هر 30 ثانیه زمان را اعلام می‌کند.
 3. با اشاره داور وسط مبنی بر “متوقف کردن زمان”، داور وقت نگهدار کرونومتر را متوقف می‌سازد و پس از دستور “مبارزه” (هاجیمه)، مجددا آن را فعال می‌کند.

 

ماده 17. دبیر فنی، اعلام کننده، مفسر

 1. دبیر فنی پشت میز رئیس تشک می نشیند و پس از پایان مبارزه، ستون‌های مربوط به اطلاعات مبارزه برای پروتکل داوری را تکمیل می‌کند.
 2. اخراج یک بازیکن از مسابقه به دلیل نقض قوانین در پروتکل با علامت X یادداشت می‌شود، هنگامیکه بازیکن طبق ماده 30، پاراگراف 2 و 3 از بازی کنار گذاشته شود، علامت X همراه با عبارت “آسیب دیدگی” یا “نقض قوانین” وارد می‌شود.
 3. در صورتی که بازیکن برای مبارزه حاضر نشود، از تورنمنت کنار گذاشته خواهد شد. عبارت “عدم حضور” یا “med” (کناره گیری به دستور پزشک) در کنار نام خانوادگی بازیکن وارد خواهد شد.
 4. وارد کردن موارد دیگر در پروتکل داوری ممنوع است.
 5. مفسر، برنامه زمانی و نحوه برگزاری تورنمنت را اعلام می‌کند و شرکت کنندگان مبارزه بعدی را معرفی می‌کند و مشخصات ورزشی آنها را ارائه می‌کند و مقررات ویژه تورنمنت را توضیح می‌دهد و نتایج هر مسابقه را پس از تایید سرداور اعلام می‌کند.
 6. بسته به تجهیزات فنی، اجازه دارد کار داور وقت نگهدار و اعلام کننده یا دبیر فنی و اعلام کننده را ترکیب کند.
 7. در صورت غیبت مفسر، سرداور می‌تواند به روسای تشک اجازه دهد که دو بازیکن بعدی را به زمین فراخوانند و ارزیابی خود در طول مسابقه و در نهایت، نتیجه را اعلام کنند.

 

ماده 18. پزشک مسابقات

 1. پزشک مسابقات عضوی از هیئت داوران است و از حقوق جانشین سرداور در حوزه پزشکی برخوردار است.
 2. پزشک مسابقات:
 • عضوی از کمیسیون برای تایید محل برگزاری تورنمنت است؛
 • بررسی می‌کند که آیا درخواست‌ها به درستی تکمیل شده اند یا خیر و آیا تاییدیه پزشک برای حضور بازیکنان در تورنمنت وجود دارد یا خیر؛
 • در فرایند وزن کشی شرکت می‌کند، و به کنترل پزشکی شرکت کنندگان می پردازد (معاینه سطحی، …)؛
 • رعایت هنجارهای بهداشتی در محل برگزاری مسابقات را بررسی می‌کند؛
 • بازیکنان را در طول برگزاری مسابقات معاینه پزشکی می‌کند؛
 • کمک‌های پزشکی را بطور مستقیم در زمین بازی اراده می‌کند، درباره امکان یا عدم امکان ادامه حضور در مبارزه یا تورنمنت تصمیم گیری می‌کند، موضوع را بلافاصله به سرداور گزارش می‌کند و گواهی مربوطه را برای دبیر ارسال می‌کند؛
 • پس از پایان تورنمنت، گزارش موارد بهداشتی تورنمنت را فراهم ساخته و به موارد بیماری یا جراحت اشاره می‌کند.

 

ماده 19. سرپرست تورنمنت

 1. سرپرست مسئول آماده سازی به موقع و طراحی هنری محل برگزاری تورنمنت، ایمنی و ارائه خدمات برای تماشاگران و شرکت کنندگان، اتصال رادیویی در داخل محل برگزاری، پیگیری یک دستور در طول تورنمنت و همچنین فراهم ساختن مقدمات لازم برای اجرای دستورات سرداور می‌باشد.
 2. سرپرست مسئول آماده سازی و بررسی تجهیزات ویژه برای برگزاری تورنمنت مطابق با ماده‌های 37 و 38 می‌باشد.

 

 

 • بخش 5. تجهیزات محل برگزاری تورنمنت

ماده 37. محوطه مسابقه

 1. مسابقه کامبت جوجوتسو را می‌توان روی تشک کشتی (تاتامی) در ابعاد 6 × 6 متر و حداکثر 8 × 8 متر برگزار کرد.
 2. محل برگزاری مسابقه را می‌توان به دو منطقه تقسیم کرد: منطقه مسابقه و منطقه امن.
 3. منطقه مسابقه با خط رنگی با عرض 1 متر در اطراف محوطه (که معمولا به رنگ قرمز است) از منطقه امن جدا می‌شود. خط رنگی اطراف محوطه، منطقه خطر نامیده می‌شود که در اندازه محوطه مسابقه درنظر گرفته می‌شود.
 4. منطقه امن در پشت منطقه مسابقه باید حداقل 2 متر باشد.

 

ماده 38. برگزاری مسابقه

 1. صدای زنگ باید به اندازه کافی بلند و قابل شنیدن باشد.
 2. ترازوی وزن کشی باید به دقت تراز شود.
 3. کرونومترها (یا کرونومترهای الکتریکی) باید دارای ابزاری برای خاموش و روشن کردن بدون حذف اطلاعات قبل از پایان یک مسابقه باشند.
 4. برای مطلع ساختن ورزشکاران و نمایندگان درباره برنامه زمانی مسابقه، یک تابلوی اطلاعاتی باید نصب شود. اندازه، طرح تابلو و مکان آن باید از قبل توسط دبیر مسابقات تایید شود.
 5. در هر محوطه مسابقه باید دستکش‌ و کمربندهای قرمز و سفید (آبی) به اندازه کافی موجود باشد.

 

ماده 39. الزامات مربوط به محل برگزاری مسابقه

 1. محوطه مسابقه باید از بالا با نور غیرمستقیم یا پراکنده و یک توری محافظ روشن شود. ضریب نور طبیعی محل حداقل باید 1:6 باشد.
 2. دمای داخل محوطه باید +150-+250 C باشد. تهویه هوا باید برای مبدل هوای سه گانه در هر ساعت فراهم شود.
 3. در صورت برگزاری مسابقه در فضای باز، دما باید +150-+250 C باشد. از تابش نور مستقیم خورشید بر محیط باید خودداری شود.

 

پیوست

مقررات تورنمنت

 1. مقررات تورنمنت مورد تایید طرف برگزارکننده و همچنین قوانین، یک سند راهنمای پایه برای داوران و شرکت کنندگان در تورنمنت می‌باشد که نباید با این قوانین تناقض داشته باشد. در غیر اینصورت، هیئت داوران این قوانین را به عنوان مرجع درنظر خواهند گرفت.
 2. مفاد مقررات باید از صحت و دقت برخوردار باشند و نباید حاوی مواردی باشند که ممکن است بطور متفاوتی تعبیر گردند.
 3. مقررات تورنمنت شامل بخش‌های ذیل است:
 • اهداف و وظایف تورنمنت
 • محل برگزاری و زمان تورنمنت
 • سازمان مسئول برگزاری تورنمنت
 • سرداور و دبیرکل (همراه با اسم)
 • شرکت کنندگان و تیم‌ها (شرایط پذیرش تیم‌ها و شرکت کنندگان، رده وزنی آنها، سن، طبقه بندی، وابستگی آنها به یک تیم و سازمان)
 • ضرب الاجل ارائه درخواست برای شرکت در تورنمنت، فهرست مدارک الزامی برای کمیته ارزیابی تعیین صلاحیت
 • برنامه زمانی تورنمنت همراه با روزها و زمان وزن کشی و مبارزه در هر رده وزنی
 • مدت زمان مبارزات
 • شرایط شرکت و ارزیابی (تعیین قهرمان انفرادی و تیمی)
 • سیستم ارزیابی نتایج
 • نحوه قهرمانی انفرادی و تیمی
 • شرایط پذیرش ورزشکاران و تیم‌ها
 1. تغییرات و متمم‌های مقررات تورنمنت تنها توسط سازمانی که آنها را تصویب نموده قابل انجام است که باید قبل از آغاز سیدبندی انجام شود و به اطلاع نماینده کلیه شرکت کنندگان برسد.

 

اشارات و حرکات داور

R – داور،   S- داوران کنار،    M- رئیس تشک

# علامت R S M شرح علامت
1 حضور بازیکنان X     روبروی میز داوران و متقارن با بازیکنان می‌ایستد. در طول حضور بازیکن، دستش را به سوی او دراز می‌کند.

 

2 قرار گرفتن بازیکنان بر سر جای خود X      با دستان کشیده با کف دست باز (به سمت پایین) به محلی که برای شروع مبارزه تعبیه شده اشاره می‌کند.
3 تعظیم کردن (“ری”) X     به بازیکنان اشاره می‌کند و سپس دست‌ها را از آرنج خم می‌کند، انگشتان را به طرف همدیگر قرار می‌دهد (کف دست به سمت پایین، ساعدها به موازات کف زمین) و فرمان “تعظیم کنید / bow” (گری”) را اعلام می‌کند.

 

4 پایان بازی (یامه) X     بلند کردن دستان تا امتداد صورت، کف دست به جلو، انگشتان به صورت عمودی به سمت بالا، اعلام “پایان” (“یامه”)

 

5 خروج از محوطه مسابقه X X   تکان دادن دست به صورت افقی (کف دستان باز و انگشت شصت به سمت بالا، ساعد در امتداد سطح کمر، اعلام “خارج شوید”

 

6 اخطار X     نگه داشتن بازیکن خاطی با دست و چرخیدن به سمت داوران کنار، بلند کردن انگشت اشاره (ساعد به صورت عمودی در سطح قفسه سینه)

 

7 توقف زمان مبارزه X     پوشاندن دست باز (انگشتان به سمت بالا) با دست دیگر در امتداد قفسه سینه
8 اعلام برنده مبارزه X     نگه داشتن ساعد هر دو ورزشکار، بلند کردن دست فرد پیروز در زمان اعلام
9 تصمیم داوران X X   بلند کردن یک دست به سوی شرکت کننده‌ای که داور آن را پیروز مسابقه فرض می‌کند.

 

تبصره: کلیه اشارات و حرکات باید ظرف 3 ثانیه نشان داده شوند. نخست اقدام انجام شده نشان داده می‌شود و سپس ارزیابی، جریمه یا اخطار مربوط به آن نشان داده می‌شود.