قـوانین داوری


Weight Lifting Class

قوانین داوری کامبت جوجوتسو

ماده 20. محتوای مبارزات

در کامبت جوجوتسو، پرتاب کردن، حرکات قفل کننده و خفه کننده، ضربه با پاها و دستان، شبیه سازی ضربه و سایر اقدامات برای حمله و دفاع از موقعیت‌های خاص بازیکنان مجاز است.

موقعیت‌های بازیکنان

 1. “ایستاده” – موقعیت بازیکن در هنگامی که زمین مسابقه را تنها با پای خود لمس می‌کند (روی پا ایستاده است).

“درازکش” موقعیت بازیکن در هنگامی که زمین مسابقه را با هر قسمتی از بدن خود به جز پاهایش لمس می‌کند.

  پرتاب کردن

  1. پرتاب کردن، حرکت بازیکن منجر به از دست دادن تعادل حریف و افتادن وی روی زمین است، به نحوی که با هر قسمت از بدن خود به جز پاها زمین را لمس کند، یعنی خود را در موقعیت “درازکش” قرار دهد.
  2. پرتاب کردن همچنین اقدامی است که زمانی که حریفی که در حال دفاع کردن است، ابتکار عمل را در دست بگیرد و حریف خود را پرتاب کند و شرایط و جریان حمله کردن بازیکن حمله کننده را تغییر دهد و منجر به افتادن وی شود.

  حرکات قفل کننده و خفه کننده

  1. حرکت قفل کننده به معنای محکم گرفتن پا یا دست حریف است. اقداامات مجاز: خم کردن (اهرم قرار دادن) یا چرخاندن یک مفصل (گره خوردن)، نیشگون گرفتن تاندون‌ها یا ماهیچه‌ها (نیشگون گرفتن) و قراردادن حریف در وضعیتی که خود را بازنده بداند.
  2. حرکت خفه کننده به معنای گرفتن مکانیکی ارگان‌های تنفسی و گردش خون از طریق محکم گرفتن یا فشار دادن است که باعث می‌شود حریف علامت تسلیم را نشان بدهد یا هشیاری خود را از دست بدهد.

  ضربه و شبیه سازی ضربه زدن

  1. ضربه‌ها توسط پاها و دستان (همچنین زانوها) به اهداف مجاز زده می‌شوند.

  تنها ضربه‌های دقیق و مهمی حساب می‌شوند که منجر به از دست دادن تعادل در زمان اضافی یا یا ناتوانی در ادامه مبارزه به مدت بیش از 3 ثانیه شوند.

  1. شبیه سازی ضربه زدن تنها زمانی حساب می‌شود که با دقت همراه باشد (و حریف را بطور کامل قفل کرده باشد). در صورتی که حریف بتواند تعادل خود را به دست بیاورد، این حرکت محسوب نمی‌گردد.
  2. شبیه سازی ضربه با دست تنها زمانی محسوب می‌گردد که بازیکن مهاجم در حالتی که تعادل خود را حفظ کرده است روی پاهای خود یا روی زانوهای خود ایستاده است و حریف وی در حالت درازکش قرار دارد.
  3. شبیه سازی ضربه با پا از موقعیت ایستاده انجام می‌شود – با حرکت به سوی سطح قسمت نزدیک به سر حریف.

  ماده 21. آغاز و پایان مبارزه

  1. پس از احضار بازیکنان قبل از شروع مبارزه، بازیکنان در کنار محوطه مسابقه می ایستند.
  2. نخستین بازیکنی که برای حضور در محوطه مسابقه احضار می‌شود (با کمربند قرمز) در سمت راست داور می ایستند و حریف وی (با کمربند سفید یا آبی) در سمت چپ داور می ایستد. بازیکنان هنگام ورود یا خروج از محوطه مسابقه باید تعظیم کنند.
  3. قبل از آغاز مبارزه، بازیکنان به دستور داور، سر جای خود در مرکز محوطه مسابقه حاضر می‌شوند و پس از دستور “تعظیم” (“ری”)، ابتدا به داور و سپس به یکدیگر تعظیم می‌کنند.
  4. مبارزه با دستور داور به پایان می‌رسد.
  5. پس از اتمام مسابقه، بازیکنان باید همانند آغاز مسابقه سرجای خود در محوطه مسابقه قرار بگیرند تا فرد پیروز اعلام شود. پس از اعلام فرد پیروز، بازیکنان باید ابتدا به یکدیگر و سپس به داور تعظیم کرده و در همین حال محوطه مسابقه را ترک کنند.
  6. آغاز یا انجام ضربه یا پرتاب در هنگام ارائه علامت پایان مسابقه امتیاز محسوب خواهد گردید.

  ماده 22. مدت زمان انجام مبارزه

  1. مدت زمان مبارزه بر اساس مقررات تورنمنت و در چارچوب زمانی ذیل تعیین می‌شود:
  • برای بزرگسالان و جوانان 2-5 دقیقه
  • برای نوجوانان – 2-4 دقیقه
  1. شمارش معکوس مبارزه، پس از نخستین دستور داور برای “مبارزه” (“هاجیمه”) آغاز می‌شود. وقت استراحت پس از اشاره داور مبنی بر “توقف زمان” در زمان اصلی مسابقه محسوب نمی‌شود.
  2. در طول مبارزه، بازیکنان مجاز به ترک محوطه مسابقه بدون اجازه داور نیستند. درصورت ضرورت، بازیکن می‌تواند زمین را به دستور داور برای مرتب کردن لباس خود ترک کند.
  3. در صورتی که داور پس از اتمام بازی نتیجه مساوی را اعلام کند، بازیکنان باید در وقت اضافی 1 دقیقه‌ای مبارزه کنند. در مبارزات نیمه نهایی و نهایی، وقت اضافی را می‌توان دوبرابر کرد. چنانچه پس از وقت اضافی 1 دقیقه‌ای تغییری در نتیجه حاصل نشد، بازی تا نخستین حرکت فنی ادامه خواهد یافت. در صورت عدم اجرای یک حرکت فنی، پیروز مسابقه به تصمیم مشترک داوران تعیین خواهد شد.

  ماده 23. تعداد مسابقات

  1. نتیجه یک مسابقه می‌تواند پیروزی یکی از حریفان و شکست حریف دیگر و همچنین شکست هردو حریف باشد.
  2. در شرایط استثنایی (به استثنای مسابقات نیمه نهایی و نهایی)، نتیجه مساوی نیز می‌تواند اعلام شود. همزمان، هیچ کدام از حریفان نباید جریمه شده باشند.
  3. پیروزی در مسابقه می‌تواند:
  • پیروزی مطلق باشد؛
  • از طریق توبیخ به دست بیاید؛
  • به تصمیم داور اعلام شود.

  ماده 24. نتایج و ارزیابی مسابقه

  1. در صورتی که تورنمنت یک روز به طول بیانجامد، تعداد مسابقات برای بزرگسالان حداکثر باید 8 مسابقه باشد.
  2. در صورتی که تورنمنت بیش از یک روز به طول بیانجامد، تعداد مسابقات برای یک نفر حداکثر باید 5 مسابقه باشد.
  3. تورنمنت نوجوانان باید یک روز باشد و تعداد مسابقات نیز باید حداکثر 6 مسابقه باشد.
  4. وقت استراحت بین مسابقات حداقل باید 20 دقیقه باشد.

  ماده 25. پیروزی مطلق

  1. پیروزی مطلق در شرایط ذیل به دست می‌آید:
  • اجرای حرکات قفل کننده یا خفه کننده یا ضربه فنی؛
  • در صورت برتری فاحش یکی از حریفان؛
  • در صورت کناره گیری یا رد صلاحیت یکی از حریفان؛
  • در صورت عدم امکان ادامه مسابقه (امتناع، عدم حضور، کناره گیری با تصمیم پزشک یا نماینده)؛
  • شبیه سازی ضربات بدون برخورد به سر یا ستون فقرات با کنترل کامل حریف روی زمین، و عدم توانایی حریف در محافظت از خود در مقابل حملات.
  1. حرکت خفه کننده در صورتی محسوب می‌گردد که یکی از حریفان درحالت خفه شدن، علامت تسلیم را نشان بدهد یا هشیاری خود را از دست بدهد.
  2. حرکت قفل کننده زمانی محسوب می‌گردد که یکی از حریفان در حالی که بازو یا پایش درگیر یک حرکت قفل کننده شده است، علامت تسلیم را نشان بدهد.
  3. علامت تسلیم به صورت دوبار کوبیدن کف دست یا پا یا بدن حریف روی تشک نشان داده می‌شود. هرگونه فریاد حریف که درگیر حرکت قفل کننده یا خفه کننده شده است نیز به عنوان علامت تسلیم محسوب می‌گردد (به استثناء مواردی که در ماده 34، پاراگراف 3 پیشبینی شده است). در رده نوجوانان، اگر ادامه بازی منجر به آسیب دیدگی شود، داور می‌تواند بازی را متوقف سازد.
  4. ضربه فنی در صورتی تایید می‌شود که یکی از حریفان در وضعیتی قرار بگیرد که در نتیجه یک ضربه، پرتاب شدن یا سایر حرکات فنی تا 5 ثانیه قادر به ادامه مسابقه نباشد.
  5. ضربه موثر مجدد در صورتی محسوب می‌گردد که یکی از حریفان در اثر ضربه خوردن، پرتاب شدن یا سایر اقدامات فنی مجدد قادر به ادامه مبارزه به مدت 3 ثانیه نباشد.
  6. برتری فاحش – چنانچه در طول مبارزه، یکی از حریفان تمایل خود برای ادامه مبارزه را از دست بدهد یا حریف بطور یک‌طرفه حمله کند بدون اینکه ظرف 5 ثانیه پاسخی از حریف دریافت کند.
  7. شبیه سازی ضربات – اگر در طول مبارزه، یکی از حریفان در وضعیت ثابت حریف را به گونه‌ای قفل کند که در نتیجه این کار قادر به محافظت از اندام‌های حیاتی خود و تغییر در وضعیت بدن خود نباشد، و سه بار وانمود به وارد کردن ضربه به سر یا ستون فقرات کند یا دستان، آرنج‌ها یا زانوهای او را به تشک بچسباند. این شبیه سازی به عنوان پیروزی قطعی درنظر گرفته می‌شود، حمله به ستون فقرات یا زانوها و ضربه با آرنج به سر منجر به رد صلاحیت بازیکن می‌شود. در صورتی که طرف دیگر بطور فعال پاها یا دستان، یا نیم تنه حریف را قفل کند یا مرکز ثقل بدن حریف، عضو قفل شده بدن را بشکند، این شبیه سازی محسوب نمی‌گردد. اگر مرکز قلب بازیکن مهاجم به سمت سر حریف حرکت کند و او را قفل کند، به قفل کردن پا یا دستان منجر می‌شود و مهاجم اقدام محافظتی فعالی انجام ندهد، شبیه سازی افتادن در نظر گرفته می‌شود.
  8. اخراج یا رد صلاحیت حریف – سه بار پس از اخطار دادن به بازیکن به دلیل انجام اعمال ممنوعه یا خروج از تاتامی رخ می‌دهد. پس از اینکه اعمال ممنوعه منجر به آسیب دیدگی حریف شود. بازیکن ممکن است خارج از زمین به حریف ضربه بزند یا حملات پرتاب کننده انجام دهد که منجر به جریمه وی با اخطار می‌شود. ضربه زدن به معنای هل دادن حریف به خارج از زمین با هر دو دست نیست.

  ماده 26. پیروزی تا زمان نخستین حرکت فعال

  1. در پایان وقت اصلی و اضافی، وقت بازی تا زمان نخستین حرکت فعال ادامه می‌یابد.
  2. حرکت فعال عبارتست از:
  • ضربه منجر به از دست دادن تعادل
  • پرتاب کردن به پشت با جدا کردن دو پای حریف روی تشک
  • پرتاب کردن به عقب با قفل کردن حریف روی پشت خود به مدت بیش از 3 ثانیه
  • حمله بدون دریافت پاسخ برای مدتی طولانی
  • بیرون کردن حریف از محوطه مسابقه با ضربه زدن یا پرتاب کردن
  • شبیه سازی ضربات و در عین حال کنترل کامل حریف
  • رد صلاحیت حریف با خروج از محوطه مسابقه یا انجام اعمال ممنوعه

  ماده 27. پیروزی با تصمیم داوران

  در صورتی که برنده مسابقه پس از اتمام وقت اصلی و اضافی تعیین نشود، برنده با توجه به کل فرایند مسابقه، فعالیت حریفان، آمادگی جسمانی آنها، کیفیت حملات و اقدامات دفاعی آنها تعیین خواهد شد.


  ماده 28. کناره گیری، رد صلاحیت

  1. بازیکن با تصمیم سرداور در خصوص پیروزی مطلق حریف، از دور مسابقات کنار خواهد رفت:
  • در صورتی که با تصمیم پزشک به دلیل آسیب دیدگی که در جریان یک مسابقه رخ می‌دهد، قادر به ادامه مسابقات نباشد؛
  • در صورت عدم حضور روی تشک ظرف 2 دقیقه پس از نخستین احضار؛
  • در صورت عدم آمادگی برای مبارزه به مدت 2 دقیقه پس از نخستین احضار (عدم پوشیدن لباس و یونیفرم مناسب)؛
  • پس از دریافت دو توبیخ و در آستانه دریافت سومین توبیخ، اگر تیم سه نفره داوران در تصمیم خود متفق القول باشند، یا اگر تصمیم اکثریت آراء تیم سه نفره داوری توسط سرداور تایید شود.
  1. در صورتی که بازیکن به تصمیم پزشک و به دلیل بیماری یا آسیب دیدگی در جریان یک مسابقه قادر به ادامه حضور در تورنمنت نباشد، بنابراین با تصمیم سرداور از تورنمنت کنار گذاشته خواهد شد.
  2. در شرایط ذیل بازیکن به حکم سرداور از تورنمنت کنار گذاشته خواهد شد:
  • اگر مبارزان بطور همزمان قوانین تورنمنت را نقض کنند و مشمول رد صلاحیت شوند، هردوی آنها بازنده اعلام خواهند شد.

  ماده 29. طفره رفتن از مبارزه

  1. طفره رفتن از مبارزه عبارتست از:
  • خروج از محوطه مسابقه در طول مبارزه در وضعیت ایستاده یا درازکش؛
  • مراجعه تصنعی به پزشک با هدف استراحت، ریکاوری و غیره
  • استفاده از قفل کردن تنها برای دفاع بدون تلاش واقعی برای حمله
  • وقت کشی تعمدی – بر هم زدن لباس یا یونیفرم، طول دادن زمان مرتب کردن لباس یا یونیفرم،…
  1. بازیکنانی که به دلیل طفره رفتن از مبارزه در طول مسابقه فینال از بازی اخراج می‌شوند، از گرفتن مدال نیز محروم خواهند شد.

  ماده 30. مبارزه در نزدیکی محوطه مسابقه

  1. وضعیت “خارج از محوطه” زمانی است که:
  • یکی از بازیکنان در وضعیت “ایستاده”، با هردو پای خود از محوطه مسابقه خارج شود؛
  • بدن یکی از بازیکنان در وضعیت درازکش از محوطه مسابقه خارج شود.
  1. در جریان یک مبارزه، وضعیت “خارج از محوطه مسابقه” توسط داور تعیین می‌شود و در صورت اختلاف نظر، با اکثریت آراء تیم داوری سه نفره تعیین می‌شود.
  2. اگر بازیکنان در وضعیت خارج از محوطه مسابقه قرار بگیرند، به دستور داور باید به مرکز محوطه مسابقه بازگردند و مبارزه را در وضعیت ایستاده از سر بگیرند. بدون دستور داور، بازیکن نمی‌تواند مبارزه را در نزدیکی مرز تشک متوقف سازد.
  3. هرگونه حرکت فنی که در وضعیت “خارج از محوطه مسابقه” آغاز شود، تایید نمی‌گردد.
  4. پرتاب کردن اگر در محوطه آغاز شود و در “خارج از محوطه مسابقه” به اتمام برسد، تایید خواهد گردید.
  5. نگه داشتن، موقعیت‌های خطرناک، اقدامات دردناک و خفه کننده که در محوطه آغاز می‌شوند، تا زمانی اجازه اجرای آنها داده می‌شود که یکی از بازیکنان هنوز محوطه مسابقه را با هر یک از اعضای بدنش لمس کند.

  ماده 31. اعمال و حرکات ممنوعه

  1. انجام حرکات ذیل در یک تورنمنت ممنوع است:
  • پرتاب کردن حریف با سر، پرتاب کردن حریف با قفل کردن سر با هر دو دست (بدون گرفتن دست یا یونیفرم حریف)
  • نگه داشتن تعمدی دهان یا بینی حریف و مانع نفس کشیدن او شدن
  • خراشیدن، گاز گرفتن، نیشگون گرفتن
  • پیچاندن یا خم کردن گردن، ستون فقرات حریف به سمت عقب
  • فشار دادن سر، بدن و گلوی حریف با آرنج یا زانو
  • چنگ زدن، فشار دادن یا قرار دادن دست‌ها یا پاها روی ستون فقرات و صورت (بین ابروها و دهان) حریف
  • چنگ زدن به انگشتان، موها، گوش‌ها
  • اهرم کردن یک زانو، خم کردن پا در زاویه‌ای غیر از زاویه خم شدن طبیعی آن
  • انجام حرکات قفل کننده یا خفه کننده به صورت تند و ناگهانی
  • پیچاندن انتهای کمربند یا دنباله ژاکت به دور هر قسمت از بدن حریف
  • خزیدن تعمدانه برای ترک محوطه یا به بیرون هل دادن حریف
  • ضربه زدن ستون فقرات، کمر، پشت سر، ناحیه تناسلی حریف و خم کردن مفاصل وی در خلاف جهت خم شدن طبیعی آن
  • فشار دادن با نوک انگشتان و ضربه زدن با انگشتان، کف دست، لبه کف دست، دستکش‌های باز، و سر به صورت
  • ضربه زدن به سر با زانو یا آرنج در موقعیت درازکش
  • لگد زدن از موقعیت درازکش
  1. در رده نوجوانان، ضربه زدن به حریف در حالی که بدن آن روی زمین است و پس از بلند کردن آن از موقعیت درازکش به کمر ممنوع است.
  2. در صورتی که داوران متوجه انجام حرکات ممنوعه توسط یکی از بازیکنان نشوند، بازیکنی که متحمل حرکت ممنوعه شده است می‌تواند با صدا یا علامت دادن داور را مطلع سازد. علامت اشتباه دادن به عنوان یک حرکت ممنوعه جریمه خواهد شد.
  3. اقدامات ذیل نیز در گروه اقدامات ممنوعه قرار می‌گیرند:
  • چنگ زدن به لبه یا کاور تشک
  • بر هم زدن عمدی یونیفرم، در آوردن یا پرتاب کردن هر یک از قسمت‌های لباس، بستن کمربند یا مرتب کردن لباس بدون اجازه داور
  • گفتگوی بازیکنان

  ماده 32 . توبیخ و اخطار

  1. بسته به سطح نقض قوانین، داور توبیخ نخست (شفاهی)، اخطار نخست، اخطار دوم و اخراج را برای بازیکن خاطی صادر می‌کند.
  2. داور مختار است که توبیخ شفاهی را برای اقدامات بازیکنی صادر کند که می‌تواند به نقض قوانین منجر شود.
  3. توبیخ شفاهی ثبت نمی‌شود و روی نتیجه مسابقه تاثیر نمی‌گذارد.
  4. برای نقض اساسی قوانین یا نقض مکرر قوانین پس از دریافت توبیخ شفاهی، بازیکن یک اخطار دریافت خواهد کرد.
  5. نقض قوانین که مستحق دریافت توبیخ هستند، یا ممکن است به اخراج بازیکن از مسابقه یا تورنمنت منجر شوند (ماده 28) عبارتند از:
  • تاخیر برای حضور در محوطه مسابقه
  • طفره رفتن از مبارزه کردن به طرق مختلف (بر اساس قوانین تورنمنت) و سایر اقدامات ممنوعه (ماده 31)
  • بر هم زدن نظم
  • حرف زدن در محوطه مسابقه
  • انعام دادن و رفتار غیرورزشی نماینده، مربی یا سایر شرکت کنندگان تیم که در کنار محوطه مسابقه حضور دارند، نقض ماده 9 پاراگراف 5 و 6.
  1. آماده نبودن یا تاخیر برای حضور در مسابقه برای بیش از 30 ثانیه، پس از نخستین اعلام به بازیکن توبیخ داده می‌شود و برای بیش از 1 دقیقه به وی اخطار داده می‌شود.
  2. در صورتی که شرکت کننده درگیر یک حرکت قفل کننده، خفه کننده یا قفل کننده شود و از محوطه مسابقه خارج شود، بلافاصله به دلیل خروج عمدی از محوطه مسابقه اخطار نخست یا اخطار دوم داده می‌شود یا بازنده اعلام می‌شود.

  ماده 33. اعلام نتیجه مسابقه

  1. در صورت ضربه فنی، حرکات قفل کننده یا خفه کننده یا در شرایط برتری فاحش، برنده مسابقه مشخص می‌شود. در این مبارزه، به فرد پیروز کمربند قرمز (سفید یا آبی) (با نام خانوادگی و تیم پیروز) اعطا می‌شود.
  2. در صورت انصراف، رد صلاحیت، اجتناب از مسابقه دادن یا عدم حضور حریف در مسابقه، نتیجه بازی به شرح ذیل اعلام می‌شود: در این مسابقه، به برنده زودتر از موعد، کمربند قرمز (سفید یا آبی) (با نام خانوادگی و تیم پیروز) اعطا می‌شود.
  3. در صورت پیروزی با تصمیم داور: در این مسابقه، به فرد پیروز به حکم داور، کمربند قرمز (سفید یا آبی) (با نام خانوادگی و تیم پیروز) اعطا می‌شود.

  ماده 34. اعتراض

  1. در رابطه با نقض صریح قوانین یا وحود شرایط غیرعادی، اعتراض می‌تواند به صورت کتبی ثبت شود.
  2. روش ثبت اعتراض:
  • اعتراض با مراجعه نماینده (مربی، کاپیتان) تیم نزد سرداور ثبت می‌شود؛
  • اعتراض به یکی از زبان‌های رسمی شامل دلیل اعتراض و اشاره به ماده و پاراگراف قانونی مربوطه که نقض شده است؛
  • اعتراض به نتیجه مسابقه باید قبل از انتهای یک دور در رده وزنی مشخص انجام شود؛
  • اعتراض علیه شرایط غیرعادی (نقض قوانین، ترتیب وزن کشی و سیدبندی شرکت کنندگان، تعیین دو حریف نامناسب، اطلاعات نادرست از مقامات، …) بلافاصله پس از آشکار شدن وضعیت برای تیم داوری ثبت می‌شود و بلافاصله حکمی با حداقل خسارت به جریان و نتیجه مسابقه صادر خواهد شد.
  1. بررسی یک اعتراض:
  • در صورتی که اعتراض توسط سرداور پذیرفته شود، اعتراض با حضور داوران و افرادی که ظاهرا قوانین را نقض کرده‌اند و همچنین طرفین ذینفع بررسی خواهد شد (بدون حق بحث کردن درباره اعتراض).
  • تصمیم گیری درباره اعتراض باید در روز ثبت آنها انجام شود، در تورنمنت‌های انفرادی، قبل از آغاز دور بعدی مبارزه، در تورنمنت‌های تیمی، قبل از آغاز مبارزه بعدی
  • اعتراض به دلایل دیگر – اجازه رفع اشتباهات با حداقل خسارت به جریان مسابقات؛
  • در مواردی که سرداور دستور می‌دهد، بررسی تصاویر ضبط شده امکان‌پذیر است؛
  • سرداور حکم نهایی را صادر کرده و به صورت کتبی کلیه طرفین ذینفع را مطلع می‌سازد؛

  در صورت پذیرش اعتراض، مبلغ نقدی پرداخت شده عودت داده خواهد شد.


  ماده 35. تشریفات تورنمنت

  1. داور وسط و داوران کنار باید در کنار محوطه مسابقه به صف بایستند و قبل از رفتن به سرجای خود تعظیم کنند. داور اصلی در وسط زمین قرار می‌گیرد. قبل از خروج از محوطه مسابقه، داوران مجددا دور یکدیگر جمع می‌شوند و تعظیم می‌کنند.
  2. پس از اعلام نتیجه، جریمه یا خطا، ورزشکاری که حکم علیه او صادر شده باید در مقابل داور تعظیم کند.
  3. در صورت لزوم انتظار برای حضور یکی از مبارزان (به دلیل کمک و کنترل پزشکی)، ورزشکاری که در محوطه مسابقه حضور دارد باید روی زانوی خود در مرکز محوطه مسابقه و پشت به بازیکن دیگر بنشیند.
  4. پس از اتمام مبارزه و اعلام فرد پیروز، مبارزان باید تعظیم کرده و محوطه مسابقه را ترک کنند.
  5. مبارزان باید هنگام ورود یا خروج از محوطه مسابقه تعظیم کنند.

  ماده 36. مشخصات مبارزات و داوری در رده‌های سنی شرکت کنندگان

  نونهالان 8 تا 11 سال (پسران / دختران):

  مسابقات این رده سنی در وضعیت ایستاده و روی زمین برگزار می‌شود. مبارزات از وضعیت ایستاده و روبروی یکدیگر آغاز می‌شود.

  اقدامات مجاز: مبارزه در وضعیت ایستاده و روی زمین برای انجام حرکات فنی مجاز. انجام حرکات فنی با هدف  تغییر وضعیت حریف برای انجام اقدامات ارزیابی شده

  اقدامات ارزیابی شده: پرتاب کردن با جدا کردن دو پای حریف روی تشک که به پشت یا به پهلو افتاده است، دسترسی به منطقه ادراک درد یا خفگی – وازاری. دو امتیاز وازاری برای برای یک ورزشکار منجر به امتیاز ایپون برای او (پیروزی مطلق) می‌شود و در این صورت مسابقه زودتر از موعد به پایان می‌رسد. اگر ورزشکار به یک امتیاز وازاری در مسابقه دست یابد، مبارزه با امتیاز وازاری به پایان می‌رسد، اگر هردو ورزشکار بتوانند در وقت اصلی به امتیاز وازاری دست یابند، وقت اضافی محسوب خواهد شد. در صورت عدم اقدام فنی که به امتیاز وازاری منجر شود یا در صورت تساوی، پیروی، فعالیت بازیکنان در تعیین پیروز نقش خواهد داشت.

  فعالیت: شاخص فعالیت می‌تواند به عنوان روشی برای امتیاز دهی عمل کند – یوکا، یوکا برای هر جدا کردن یک پا از تشک، قفل کردن حریف در وضعیت تاق باز و قرار گرفتن در بالای سر،  به مدت 10 ثانیه. در یک مسابقه، نگهداشتن تنها دوبار حساب می‌شود. اگر بازیکن در این وضعیت نباشد، وقت اصلی و وقت اضافی امتیاز و فعالیتی محسوب نمی‌گردد و نتیجه مسابقه باید با تصمیم تیم داوری سه نفره مشخص شود.

  وقت اصلی مبارزه 2 دقیقه و وقت اضافه 1 دقیقه است.

  قوانین اقدامات ممنوعه این رده همانند اقدامات رده سنی بزرگسالان است. در صورت هرگونه حمله به بخش‌های مختلف بدن، روش‌های خفه کننده با دو دست و دو پا، حرکات قفل کننده (برای مطابقت با این قوانین تیم نظارت قضایی، که موظف به ثبت حرکات آشکار دردناک یا خفه کننده هستند) ممنوع است. مبارزه در این شرایط متوقف می‌شود: در صورت انجام اقدامات فنی قفل کننده، در صورت نقض قوانین توسط یکی از بازیکنان، در صورت عدم تغییر در وضعیت برای 10 ثانیه.

   

  12 تا 15 سال (پسران / دختران) و نوجوانان 14 تا 15 سال (پسران / دختران)

  برگزاری مسابقات برای این رده سنی به رده سنی بزرگسالان شباهت دارد که از وضعیت ایستاده آغاز می‌شود. مشخصات و تجهیزات در بالا شرح داده شده‌اند.

  اقدامات مجاز: حمله و تکنیک‌های کشتی، شامل پرتاب کردن و روی زمین انداختن و اجرای حرکات فنی مجاز. اجرای حرکات فنی با هدف تغییر وضعیت حریف و انجام اقدامات ارزیابی شده.

  اقدامات ارزیابی شده:

  • عدم تمایل یا ناتوانی در ادامه مبارزه در نتیجه ضربه فنی یا پرتاب (5 ثانیه بدون واکنش)، انجام حرکات قفل کننده یا خفه کننده برای دریافت امتیاز وازاری، دریافت امتیاز ایپون (پیروزی مطلق)- مبارزه بلافاصله به اتمام می‌رسد.
  • گیج شدن به دلیل وارد آمدن ضربه یا پرتاب شدن (3 ثانیه بدون ریکاوری)، حملات بدون تلافی به مدت 3 تا 4 ثانیه، پرتاب کردن و بیرون انداختن به پشت یا پهلو همراه با خارج شدن هر دو پا از تشک، شبیه سازی افتادن با دست روی تشک نزدیک به سر حریف با قفل کردن کامل وی و ناتوانی در اجرای اقدامات محافظتی – امتیاز وازاری. اگر ورزشکار به یک امتیاز وازاری دست یابد، مبارزه با امتیاز وازاری به پایان می‌رسد. اگر هر دو ورزشکار بتوانند در وقت اصلی امتیاز وازاری کسب کنند، وقت اضافی اعمال خواهد شد. در صورت عدم انجام حرکات فنی که امتیاز وازاری یا ایپون را به همراه داشته باشد، یا در زمان مساوی بودن امتیازات طرفین، پیروز مسابقه بر اساس انجام فعالیت‌های بازیکنان تعیین خواهد شد.
  • فعالیت: شاخص فعالیت می‌تواند به عنوان روشی برای امتیاز دهی عمل کند – یوکا، یوکا برای ضربه آشکار به سر درنظر گرفته می‌شود که منجر به تغییر فاحش موقعیت سر می‌شود و هر ضربه به فاصله 1 متری و ضربه یا قفل کردن یا ادامه حرکات فعال را شامل می‌شود. حملات متقابل، حمله به قسمت‌های مختلف بدن به جز سر یا پرتاب کردن که در آن، حریف به یک موقعیت برتر حرکت کند – امتیازی محسوب نمی‌شود. اگر بازیکن در این وضعیت نباشد، وقت اصلی و وقت اضافی امتیاز و فعالیتی محسوب نمی‌گردد و نتیجه مسابقه باید با تصمیم تیم داوری سه نفره مشخص شود.

  وقت اصلی مبارزه 2 دقیقه و وقت اضافه 2 دقیقه است.

  وقت اضافه تا نخستین حرکت فنی فعال مطابق با قوانین مسابقات رده سنی بزرگسالان ادامه می‌یابد.

  قوانین اقدامات ممنوعه این رده همانند اقدامات رده سنی بزرگسالان است و شبیه سازی افت زانو به سر و ستون فقرات را شامل می‌شود.

  در هنگام ارزیابی اقدامات فنی، به جز ارزیابی امتیاز ایپون، مبارزه متوقف نمی‌شود.


  اقدامات تیم داوری سه نفره در یک موقعیت قفل کردن:

  موقعیت‌های قفل کردن با علامت‌های سه داور تشک مشخص می‌شود. مسئول میز، فرمان داوران و امتیازات را به میز داوران می‌دهد و امتیازات را در پروتکل وارد می‌کند، حداقل 2 داور تشک باید علامت یکسان داشته باشند. در طول مبارزه، اگر حرکتی انجام نشود، داوران 2-3 را با کف دستان باز نشان می‌دهد به این معنا که  “غیرقابل قبول است”. در صورت حمله متقابل، داوران “توری ماسن” را نشان می‌دهند. هرگونه حرکت فنی توسط ورزشکاران نباید از توجه داوران دور بماند. در صورت امتیاز “وازاری” – داور دست با بانداژ مناسب  را به موازات کف زمین بالا می‌برد. “ایپون”- دست مستقیم به سمت بالا. فعالیت “یوکا” – دست به سمت پایین در زاویه 45 درجه.


  ویزای برزیل | وقت سفارت آلمان | وقت سفارت ایتالیا | گردشگری | ویزای شینگن | وقت سفارت فرانسه | وقت سفارت ایتالیا | وقت سفارت یونان