حسین قمری

  • قهرمانی بوکس جنوب شرق تهران سال 78
  • قهرمانی بوکس تهران سال 78
  • قهرمانی بوکس شمال شرق 79
  • قهرمان کشتی جنوب شرق تهران سال 80
  • قهرمانی کیک بوکسینگ شمال شرق و مسابقات استان تهران سال 83
  • نفر سوم کیک بوکسینگ کشور سال 83
  • قهرمانی کیک بوکسینگ کشوری 83
  • قهرمانی مسابقات شمال 93

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *